31 de gener de 2018

Engeguem una publicació de política educativa. “EducACCIÓ”

La Federació d’educació de CCOO comencem un nou projecte amb l’edició d’una revista electrònica de política educativa "EducaAcció". Una nova eina per construir, amb la vostra participació, “L’EDUCACIÓ QUE VOLEM”.


Podeu trobar aquí el primer número i, si necessiteu copies, les podeu demanar per correu a educació@ccoo.cat o directament a la vostra delegada o delegat. 

29 de gener de 2018

Quatre idees per tenir clara la subrogació

Quatre idees per tenir clara la subrogació

Què és la subrogació?
La subrogació d’un contracte es produeix quan un dels signants d’aquest contracte traspassa a un tercer el seu acompliment en les mateixes condicions que s’havien fixat en el seu moment entre l’empresa i els treballadors i treballadores.

Què suposa la subrogació?
La subrogació suposa la liquidació per l’empresa sortint de la part proporcional de les pagues extres. En cap cas, els treballadors i treballadores han de percebre cap indemnització, ja que la relació laboral no s’interromp. En cas de resolució posterior d’aquesta relació laboral, serà l’última empresa la que pagui la totalitat de la indemnització que procedís, tant dels temps treballat per l’empleat o empleada a la primera empresa com el treballat en la que se subroga.

Finalment, és important destacar que la subrogació mai suposa un nou contracte, per la qual cosa, si es pretenguessin realitzar canvis en les condicions laborals i els treballadors i treballadores no hi estiguessin d’acord, es podria denunciar aquesta circumstància.

Recordeu, idees importants a tenir en compte...
 • En una subrogació no s’ha de signar cap nou contracte.
 • S’han de mantenir les mateixes condicions laborals (salari, antiguitat, jornada...).
 • L’empresa sortint s’ha de fer càrrec de la liquidació de la part proporcional de pagues extres, hores extres.
 • En una subrogació no hi ha d’haver cap indemnització perquè no és un acomiadament.
 Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb CCOO

Vine i lluita amb nosaltres!


CCOO denuncia que el MIR educatiu suposaria més precarietat i rotació als centres

Recorda que l'accés a la funció pública docent ja contempla un període de pràctiques


L'anunci d'un MIR educatiu per part del Ministre d'Educació, Cultura i Esport sense cap tipus de proposta en ferma suposa un acte de propaganda política, a més de desconeixement del procediment d'accés a la docència no universitària.

El ministre mostra un gran desconeixement de l'accés a la funció pública docent. 


La Federació d'Ensenyament CCOO considera que les manifestacions del ministre d'Educació, Cultura i Esport (MECD), Iñigo Méndez de Vigo, entorn de l'accés a la funció pública docent i la seva modificació per un sistema de pràctiques similar al de l'àmbit sanitari, s'emmarca en una política educativa fonamentada en declaracions formals, sense contingut real ni suport de la comunitat educativa.

El Ministre, amb aquestes declaracions, qüestiona les actituds i aptituds de tot el personal docent de l'escola pública i torna a situar-ho al centre de les crítiques. A més, mostra un gran desconeixement de l'accés a la funció pública docent, ja que el model actual ja contempla un període de pràctiques una vegada superat el concurs-oposició.

CCOO valora la proposta de dos anys de pràctiques com una mostra més de la intenció del Govern de precaritzar al professorat introduint la figura de docent en pràctiques. Darrere d'aquesta iniciativa s'amaguen més temporalitat i menys salaris per al personal docent i més rotació als centres. Així mateix, jutja de poc seriós i rigorós fer propostes d'accés aïllades d'un debat i negociació de l'Estatut docent, així com de la formació inicial del professorat.

CCOO defensarà un sistema de selecció que permeti demostrar, a més dels coneixements –ja acreditats per la titulació requerida–, les competències necessàries per dur a terme la tasca educativa. No es tracta de posar més dificultats en la selecció, ni fer més difícil l'oposició, sinó de fer-la més eficaç per seleccionar bones candidates i candidats de cara a la labor educativa que hauran de desenvolupar.

Para CCOO, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha d'ajustar-se al model d'un concurs-oposició basat en els següents principis bàsics:

Les capacitats didàctiques i pedagògiques de les persones aspirants seran la base del procés selectiu. Entre aquestes capacitats han d'incloure's el treball en equip, l'empatia amb l'alumnat, l'organització de l'aula, la planificació i l'aplicació de bones pràctiques. Els instruments per avaluar els coneixements de la matèria a ensenyar han de permetre valorar, fonamentalment, la capacitat d'estructuració i elaboració, al mateix temps que proporcionen informació sobre l'actualització de l'opositor. La experiència docent ha de ser reconeguda, com ocorre en tots els àmbits del món laboral, garantint l'equilibri necessari per possibilitar l'accés als candidats que no tinguin experiència docent prèvia. La fase de pràctica docent ha de cobrar major pes i no ser un mer tràmit administratiu del procés de selecció. En aquesta fase s'hauria de valorar el grau d'implicació i compromís per assegurar el dret de tot l'alumnat a una educació de qualitat i la capacitat per gestionar ambients d'aula complexos i multiculturals i dirigir a l'alumnat cap a un aprenentatge comprensiu i sòlid.

Negociació col·lectiva: CCOO aposta per dignificar el sector d'escoles bressol de gestió privada

Ara ens toca a nosaltres!

CCOO aposta per dignificar el sector d'escoles bresol

El passat 10 de gener es va reunir, per tercera vegada des de la seva constitució, la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil. Una vegada resolts els problemes de representativitat per part patronal, la negociació hauria d'avançar a un ritme superior al que s'ha portat fins al moment.

En CCOO som conscients de l'esforç titànic que els treballadors i treballadores del sector han realitzat en aquests anys de crisis. És el moment, per tant, d'iniciar la recuperació:
• dels salaris i del poder adquisitiu.
• de l'estabilitat laboral.
• de les condicions de treball.
• de la dignitat d'uns i unes professionals que mai han obviat ni esquivat les seves obligacions amb els infants (malgrat treballar, en moltes ocasions, en condicions molt precàries).

Per tot això en CCOO hem treballat durant els últims mesos en la nostra plataforma reivindicativa, recollint les aportacions que ens ha fet arribar la nostra base afiliativa i delegats/des. Conscients que la unió fa la força, presentarem les nostres propostes a la resta d'organitzacions sindicals per què entre tots, confeccionar la plataforma conjunta del sector.

Algunes de les propostes que plantegem són:


 • Classificació Professional: canviar titulacions per llocs de treball.
 • Recalcul de la jornada anual sobre 212-213 dies del calendari laboral, per tant es demanarà una baixada de jornada anual.
 • Establir un percentatge de la jornada total per a l'activitat fora de l'aula (programació, reunions, informes, ...).
 • Millora del capítol de permisos retribuïts. (Acompanyament de familiars de primer grau a consultes mèdiques, poder assistir a les reunions de tutoria dels fills/es,...).
 • Millora dels articles sobre Salut Laboral: reconèixer malalties professionals específiques del sector, riscos ergonòmics, veu, estrès...
 • Millorar la maternitat; Acumulació de la lactància en dies laborables.
 • Revisió salarial que es recuperi la pèrdua del poder adquisitiu des de 2011.
 • Millorar les condicions de les categories amb salaris més precaris.
 • Recuperar l'antiguitat per triennis com a sistema de progressió salarial al llarg dels anys de servei en l'empresa.

26 de gener de 2018

Oposicions docents: Sessions orientatives


OPOSICIONS DOCENTS: SESSIONS ORIENTATIVES


Des de CCOO Educació hem organitzat un seguit de sessions orientatives dirigides a les persones que es presenten al pròxim procés d'oposicions docents.

En aquestes sessions es farà una presentació del procés d'oposició segons la convocatòria, s'explicarà un guió de com fer la programació i com realitzar les unitats didàctiques. També es resoldran els dubtes que tingueu.

Les sessions tenen places limitades. Es respectarà l'ordre d'inscripció, prioritzant a l'afiliació.

Si estàs interessat a realitzar algunes d'aquestes sessions t'has d'inscriure en el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC0gfshMlcS7QfEJpKAXElsyGJfEBhQXTtKJ15_wX5duK2IQ/viewform?usp=sf_link.

Lloc i dates de realització:

GIRONA
30 de gener. Local CCOO: C/ Miquel Blay 1, sala d'actes. (100 places)

BARCELONA
31 de gener. Seu CCOO: Via Laietana, sala d'actes. (200 places)

LLEIDA
1 de febrer. Local CCOO: C/ Enric Granados 5, sala d'actes. (60 places)

TARRAGONA
1 de febrer. Local de CCOO: C/August 48, 1r (50 places)

MANRESA
6 de febrer. Local CCOO: Pg. Pere III 60-62, sala d'actes (100 places)


Horari: de 17,15 hores a 21 hores

Preu: Gratuït per l'afiliació i 20 € per les persones no afiliades.

Forma de pagament per les persones no afiliades: S'abonarà en l'inici de la sessió.
Cal portar la part del decret referent a la vostra especialitat.

25 de gener de 2018

Coeducació: Materials de reflexió i pels centres educatius

Coeducació CCOO - 25 de gener del 2018
JORNADA COEDUCACIÓ 25 DE GENER
(Mercè Gómez i Mercè Garcés)Estat de la qüestió i reptes de futur en referència a la Coeducació
(Marta Clar)


Idees per una escola amb perspectiva de gènere: l'escola un espai feminista:


Algunes webs d’interès

Activitats maleta Coeducativa:

Prevenció violència gènere :Tallers per la Igualtat Universitat de LLeida

Educació afectivo sexual i més

Dibuixant el gènere

WebQuest 8 de març

Pepa y Pepe. La escalera cíclica de la violencia de género en la adolescencia

Concentració a Montgat: la concessió del manteniment de jardineria ha de tenir en compte criteris socials

Dijous, 25 de gener, a les 19.00 hores, a la plaça Alcanar de Montgat

CCOO i el Comitè d’empresa d’Urbacet denuncien que l’Ajuntament de Montgat canvia les condicions de la concessió del manteniment de la jardineria i posa en perill el caràcter social que fins ara havia tingut aquesta concessió

La Federació d’Educació de CCOO i el Comitè d’Empresa d’Urbacet convoquen una concentració a la plaça Alcanar (al costat de la biblioteca) de Montgat el proper 25 de gener, a les 19 hores. L’acte es té com a objectiu denunciar la decisió de l’Ajuntament de Montgat d’obrir la concessió del manteniment de jardineria i mobiliari a tot tipus d’empresa.

D’aquesta manera, entren en la licitació tots tipus d’empresa multiserveis i es posa en perill el caràcter social que fins ara havia tingut la concessió. Fins aquest moment, la concessió s’havia fet a centres especials de treball (CET) que tenen com a objectiu facilitar la integració al món laboral de persones amb algun tipus de discapacitat.

Tant CCOO com el comitè d’empresa lamenten la pèrdua del valor social que implica la decisió de l’Ajuntament i que només beneficia a les grans companyies de multiserveis.

La Federació d’Educació defensa la contractació inclusiva per facilitar l’ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats en la línia de la nova Directiva europea sobre contractació pública que habilita la possibilitat de realitzar contractes públics que tinguin com a principal finalitat la inclusió laboral de persones amb especials dificultats d’ocupació. Tanmateix es reclama la via d’introduir reserves de contractació a centres especials de treball, incorporar exigències de solvència tècnica específica, o incloure criteris d’adjudicació o condicions d’execució de caràcter social.

24 de gener de 2018

Aquest any la grip «fa menys mal». Article d'opinió

Aquest any la grip «fa menys mal»

Article de la mestra i delegada sindical de CCOO Educació publicat al suplement L'Aula del diari de Girona

Marta Tejedor 23.01.2018
(Enllaç a l'article)

Entre esternuts, mocadors i ulls plorosos hem començat aquest segon trimestre gran part dels i les docents de Catalunya. Malgrat el malestar que es deriva d'un procés gripal comú, aquest any la grip ens pot fer «menys mal» gràcies a l'acord que CCOO i UGT van signar el 16 de Juny a la Mesa General de la Funció Pública. Amb aquest acord s'ha ampliat el llistat de supòsits d'Incapacitat Temporal que permetrà el cobrament del 100% de les retribucions, entre ells la grip.

Les injustificades retallades aplicades a partir del 2012 van tenir com a conseqüència la suspensió dels acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes. Aquestes mesures i totes les altres aprovades a través d'acords de governs, que deixaven sense efecte pactes sindicals i acords de millora de condicions laborals, semblaven culpabilitzar els treballadors i les treballadores i el gaudiment dels seus drets, de la recessió econòmica i de la mal anomenada «crisi». Posar-se malalt «surt car» i endeuta les arques públiques...

És evident que qualsevol treballadora i treballador té dret a negociar col·lectivament les seves condicions laborals. Les treballadores i els treballadors de l'Administració no han de ser una excepció. D'ençà que va començar l'anomenada crisi, la Funció Pública ha anat veient com molts dels drets i condicions que havia anat assolint a base de negociació s'anaven perdent donades les circumstàncies especials a què han al·ludit els diferents governs.

Ara que ens diuen que ja estem sortint del pou, que l'economia es recupera a un bon ritme i tot el reguitzell de missatges polítics que totes i tots anem escoltant dia rere dia, és el moment d'exigir el nostre dret inalienable com a treballadores i treballadors de fer efectiva la negociació col·lectiva. Portem temps batallant per aconseguir garantir uns nivells òptims d'ocupació pública de qualitat que garanteixin el bon funcionament de l'Administració i els serveis públics que mereix la ciutadania de Catalunya. Uns Serveis Públics que, no ho oblidem, són garantia d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social. Però no podem deixar de banda que les treballadores i els treballadors públics hem patit fortament els efectes de l'anomenada crisi. Per tant, ara no només es tracta de recuperar el que hem perdut, sinó també de seure i parlar de com millorar les nostres condicions laborals en tot allò que preveuen les lleis i que encara no s'ha implementat satisfactòriament.

És per això que CCOO ha denunciat el III Acord de la Funció Pública, signat l'any 2005 per CCOO, UGT i IAC. Aquest Acord tenia inicialment una durada de tres anys, tot pactant-se que si no era denunciat per cap de les parts signants, s'aniria prorrogant automàticament anualment. Aquest Acord és el marc general de les condicions de treball de tothom que treballa per a l´Administració a casa nostra. Engloba aspectes importants com la jornada laboral, la representativitat en la negociació, les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, l'obligació de l'Administració de vetllar per la seguretat i salut laboral dels seus treballadors i treballadores? CCOO entén que, a l'empara de l'EBEP, hem de forçar una nova negociació que faci avançar el col·lectiu en la recuperació dels drets arrabassats i també en la implementació dels articles de l'EBEP que encara no s'han concretat. En aquest sentit, per exemple, és significatiu que encara no es disposi ni s'hagi articulat un sistema de resolucions extrajudicials de conflictes tal i com contempla l'art.45 de l'EBEP, abocant a tot aquell treballador i/o treballadora que vulgui defensar els seus drets a complexos i costosos contenciosos administratius.

Ara és el moment de posar fi a la precarietat al món del treball en general, però també a la Generalitat de Catalunya. En el nostre sistema educatiu hem acumulat al voltant d'un 30% d'interinatge. A CCOO tenim clar que ja és hora de posar en marxa l'oferta pública que limiti al 8% la taxa d´interinitat, tal i com es va comprometre l'Administració amb l'Acord de 16 de juny de 2017, signat per UGT i CCOO.

Ara és el moment de recuperar el poder adquisitiu perdut durant aquests darrers anys. Ara que aquesta millora econòmica es concreta en increments de la productivitat i dels beneficis empresarials, hem d'exigir que aquesta sortida de la crisi, que hem patit quan anaven maldades, beneficiï, en la recuperació, als treballadors i les treballadores. Les empleades i els empleats públics no hem d'oblidar que encara tenim per recuperar les pagues extres del 2013 i 2014.

Ara és el moment de no oblidar les reivindicacions concretes i pròpies del personal docent: cobrament del primer estadi als sis anys, reducció de jornada bonificada per incorporació després de malaltia llarga, recuperació de l'horari lectiu anterior a la crisi, recuperació de la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.

Ara és el moment! Necessitem i necessitarem de la força del conjunt dels treballadors i les treballadores per plantar cara als atacs que hem rebut i per avançar en la negociació. Aquesta és la força que ens ha de dur a recuperar i assolir drets per a tothom.

23 de gener de 2018

II Trobada d’experiències educatives «Canviar l’escola per canviar el món»

Lafede.cat-organitzacions per a la justicia global, organitza una nova trobada d’intercanvi d’experiències educatives els propers 2 i 3 de febrer. Com a l’anterior edició, es vol visibilitzar el treball conjunt entre entitats i centres educatius i donar protagonisme a l’alumnat en la presentació de 15 experiències que aborden les migracions, el refugi o la justícia climàtica. A la taula rodona inaugural intervindran un representant del sector educatiu del Movimento Sem Terra de Brasil i la presidenta de la Xarxa d’Organitzacions de la Societat Civil de Borno (Nigèria).

La II Trobada “Canviar l’escola per canviar el món se celebrarà a l’Escola de Mestres Rosa Sensat i dissabte 3 de febrer al matí comptarà amb servei d’acollida per a infants de 3 a 12 anys. El format serà molt similar al de la primera edició, però enguany es presentaran menys experiències, un total de 15, i s’incorporaran nous temes com les migracions i el refugi o la justícia climàtica, prioritaris a l’agenda de la federació. També hi haurà més diversitat en la procedència de les experiències: Lleida, Badalona, Mataró, Llinars del Vallès, Sils i Barcelona.

Enguany es posarà el focus en les propostes amb participació activa de l’alumnat, així com en la renovació pedagògica per a la transformació de l’escola, i en la generació de pensament crític i la difusió d’alternatives socials, polítiques i econòmiques dins el marc escolar.
Per tal de visibilitzar aquestes alternatives i el valor de les que arriben d’altres països i organitzacions, hi haurà una taula rodona inaugural sobre el poder de l’educació en la transformació social, que comptarà amb la participació del brasiler Valter Leite, la nigeriana Fatima Shehu Imam i Cécile Barbeyto, investigadora i formadora de l’Escola de Cultura de Pau.
Valter Leite és pedagog expert en treball, educació i moviments socials i membre de la coordinació político‑pedagògica de les escoles itinerants del MST (Moviment sense Terra) a l’estat de Paraná (Brasil).
Fatima Shehu Imam, és presidenta de la Federació  de Dones Juristes de Borno (Nigèria), i directora de la Xarxa d’Organitzacions de la Societat Civil d’aquest mateix estat. Treballa des de fa dècades pels drets humans i per eradicar la violència contra les dones i les nenes a la regió ( que és el bressol de Boko Haram i pateix els pitjors embats d’aquest conflicte que també afecta a Níger, Camerun i Txad).
Valter Leite parlarà de l’escola davant la construcció d’alternatives i de pensament crític, Fatima Shehu abordarà el tema de l’educació en situacions d’emergència i Cécile Barbeyto parlarà de l’educació transformadora a Catalunya.
El diàleg serà moderat per Pau Rodríguez, periodista especialitzat en educació.
Inscripcions fins el 31 de gener aquí 

* El professorat que vulgui obtenir la certificació d’assistència, també ha de fer la inscripció al web XTEC: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/
( Codi de l’activitat: 9000060541)

Publicada la Llista Provisional d'admesos i exclosos de la borsa docentPublicada la llista PROVISIONAL d'admesos i exclosos a la borsa de treball de personal docent


S'ha publicat a la web del Departament d'Ensenyament les llistes provisionals d'admesos i exclosos de les persones que van inscriure's a la borsa de treball de personal docent

Si no heu estat admesos, teniu 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista provisional, per presentar en els serveis territorials les al·legacions que considereu.


La llista definitiva es preveu que es publicarà la segona quinzena de febrer.
22 de gener de 2018

Inspecció educativa: Reclamem una mesa sectorial per arribar a un acord

Cal solucionar la incorporació de les persones que ja han aprovat i planificar l’accés mitjançant concurs oposició per cobrir totes les places necessàriesLa Inspecció Educativa juga un paper fonamental en el sistema educatiu. Les CCOO sempre hem valorat el seu paper en les importants funcions que li són encomanades, malgrat les nombroses ocasions en què hem de confrontar amb ella en la resolució de conflictes i en l’exigència del compliment de les normatives. Però justament per aquestes importants funcions, hem exigit que les places estiguin ocupades per persones funcionàries del cos d’inspecció, que sempre podran realitzar la seva feina amb major llibertat. 

A Catalunya, des del 1995 en què es va crear el Cos d’Inspecció, únicament s’han convocat dos concursos oposicions: el primer al 2003 i ara al 2017. Aquesta pràctica de no convocatòries, denunciada reiteradament per CCOO, ha comportat que el 80% de les places estiguin ocupades per funcionàries d’altres cossos en comissió de serveis. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (591/2017) considera en frau de llei aquesta forma de provisió de manera continuada i permanent. Així mateix, també considera que la darrera convocatòria de concurs de mèrits, al 2015, incompleix parts de les normatives de selecció.

Des de les CCOO continuem exigint la provisió mitjançant concurs oposició de la pràctica totalitat de les places d’inspecció educativa i el compliment, com no pot ser d’altra manera, de la sentència judicial en el marc d’un acord amb les organitzacions sindicals.

Aquesta situació no s’ha vist solucionada amb el concurs oposició del 2017, amb l’exigua convocatòria de 40 places, davant 175 vacants ocupades amb comissió de serveis. Les CCOO vam exigir, sense resultats positius, una convocatòria molt superior. Els resultats de les proves ens han donat la raó, ja que 106 persones han superat les oposicions. Quin sentit té tenir 66 persones capacitades per exercir aquestes funcions sense una plaça com a funcionària del cos? Què pot justificar tenir a les persones en comissió de serveis? Qui ocuparà ara les places no cobertes amb persones funcionàries?

Davant d’aquesta situació, les CCOO manifestem que:

 • ·   S’ha de donar compliment a la sentència del TSJC i proveir el cos d’inspecció educativa mitjançant el concurs oposició. Per començar, solucionant l’accés al cos a les 66 persones que han aprovat el concurs oposició, i finalitzant amb la planificació dels concursos oposició necessaris per cobrir el cos amb persones funcionàries.
 • ·Les vacants actuals, que actualment estan en frau de llei segons la sentència, s’haurien de cobrir amb la llista de persones a les que fa esment l’article 14.1 de la Resolució del concurs oposició.
 • ·  Les persones seleccionades amb els concursos de mèrits anteriors, hauran de cobrir la resta de vacants fins a la seva cobertura mitjançant un nou concurs oposició.Emplacem el Departament d’Ensenyament a la convocatòria urgent d’una Mesa Sectorial per negociar i acordar aquestes qüestions, bàsiques per a les condicions laborals d’unes treballadores i treballadors a les quals representem sindicalment, i per aconseguir un exitòs servei educatiu, bàsic per a un sindicat socio-polític com som les CCOO.

Mapa d’Educació Comunitària a la ciutat de Barcelona


Un conjunt d’entitats ens hem aplegat per fer possible el Mapa d’Educació Comunitària de Barcelona. En ell volem que es vegin aquelles experiències d’educació comunitària que dia a dia realitzen tantes i tantes persones a la ciutat.
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a través del Grup ICE ‘Educació, famílies i comunitat’ en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat, el Consorci d’Educació, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació d’Educació de Comissions Obreres i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya ho volem fer possible.
La proposta tracta de fer visible i posar en valor aquestes accions educatives i pretén construir un mapa del que tots plegats fem a la ciutat.
Pots dedicar un moment a respondre les preguntes que et facilitem en el següent link? https://goo.gl/forms/Lnp1KVdcj2iDc5xg2
Amb la informació que recollim mantindrem viu el Mapa!

18 de gener de 2018

La Federación de Enseñanza de CCOO lluita perquè les oposicions que es convocaran el 2018 permetin una reducció real de la temporalitat

Els nostres companys i companyes de CCOO arreu de l’Estat espanyol es troben
en plenes negociacions amb el Ministerio per regular la convocatòria d’oposicions que s’ha de fer pública aquest any.

Recordem que aquestes oposicions es deriven de l’acord que vam signar a Madrid el 29 de març del 2017 i que no tenen relació directa amb les oposicions que ja ha convocat la Generalitat de Catalunya.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestat el seu rotund rebuig a la proposta ministerial de canviar i ampliar el temari per a les convocatòries d'oposicions que s'inclouen dins de l'Acord per a la Millora de l'Ocupació signada el març de 2017 per Govern i sindicats. En la reunió de la Taula Sectorial d'Educació celebrada el 17 de gener, el sindicat ha exigit als representants del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el seu manteniment durant tot el període de temps en el qual es desenvolupi l'oferta extraordinària d'ocupació, que el seu objectiu és reduir al 8% el nombre de docents interins. En l'actualitat, un de cada quatre professors és temporal.

La proposta inicial d'Educació comprèn una ampliació del temari i canvis substancials en el seu contingut a partir de 2020. CCOO argumenta que el Ministeri no té en compte el caràcter extraordinari de les convocatòries, a les quals es presentaran moltes persones que han estat utilitzant els actuals temaris i que, a causa de les limitacions de la taxa de reposició
imposada durant els últims anys, no han pogut accedir a una plaça de funcionari. 
Podeu llegir més aquí


Igualment, la Federación ha elaborat un informe jurídic on, després d'analitzar la jurisprudència existent, CCOO defensa un sistema selectiu que adopti la forma de concurs-oposició. En concret, advoca per una oposició composta per una única prova i una valoració del 55% en el còmput global, i una fase de concurs amb un pes del 45%, tal com assenyala la sentència del Tribunal Constitucional 185/1994, de 20 de juny. 

Voluntariat: Amics del moviment “Quart Món” a Catalunya

QUI SOM?

Quart Món som una entitat de voluntariat sense ànim de lucre que acompanya famílies d’origen galaicoportuguès en el seu procés d’inclusió social. Som una entitat que existeix des de l’any 1997. Estem constituïts legalment com a associació i registrats al Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat.

La nostra tasca es va iniciar en detectar les necessitats derivades de l’exclusió social que patia un grup de famílies que vivia en caravanes i camions als carrers de Barcelona i Badalona. 

Tots aquests anys hem pogut dur a terme una gran quantitat d’activitats enfocades a la inclusió social gràcies a la tasca de les persones voluntàries que conformen l’entitat i que s’impliquen en la millora de la qualitat de vida de les famílies.

Els objectius principals de Quart Món són: 

Trencar el cercle d’exclusió de les famílies galaicoportugueses i convertir-les en protagonistes del seu procés d’inclusió. 
Fer visible la realitat de les famílies en els àmbits social i polític per fomentar el compromís i la solidaritat. 

Aquests objectius es treballen a través de l'acompanyament i d’activitats lúdiques i formatives que demanden les famílies i que s’adrecen tant a infants i  joves com a pares i a mares. 

QUE FEM?


En l'actualitat, tenim dos grups d'estudi assistit per a nens i nenes d'entre 5 i 16 anys, dos grups de lleure per a infants en edats compreses entre els 6 i els 12 anys i un grup de lleure per a joves (a partir dels 13 anys).

ON?

Estudi assistit: al barri del Clot i a la rambla Prim
Esplais: al barri del Clot i a Torre Baró

PERFIL DEL VOLUNTARI:


Persones - majors d'edat - motivades per acompanyar infants i joves en activitats formatives i de lleure. 
Compromís d'un dia a la setmana (o quinzenalment en el cas dels esplais) i durant tot el curs escolar.
Disposició a assistir a les reunions trimestrals de formació i avaluació que es duen a terme en finalitzar cada trimestre escolar.

HORARIS:


ESTUDI ASSISTIT: dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres de 16:30 a 18:45.
ESPLAIS: dissabtes alterns de 10 a 13:30

Per a més informació ens podeu escriure o visitar la nostra webOpinió: L’educació a la comarca del Baix LlobregatUNA REALITAT QUE VOLEM CANVIAR

Secretari General del Sindicat d’Educació de CCOO del BLLAPAG

Començàvem l’any amb la signatura de l’Acord de 31 de gener de 2017 amb el Departament d’Ensenyament i els sindicats majoritaris de la Mesa Sectorial d’Ensenyament no universitari CCOO, USTEC, UGT. Aquest fet tot i no recollir totes les nostres reivindicacions trenca un llarg període de desacords i de retallades en els recursos destinats a l’educació que des de 2010 no han fet més que minvar, igual que la situació salarial dels treballadors i treballadores de l’educació.

La signatura de l’Acord ha suposat la incorporació de  5200 persones  més a les aules de tota Catalunya, corresponent a la comarca 523 docents més que el curs 2016; la cobertura de les substitucions des del primer dia  a partir de l’1 de setembre, encara que per diverses circumstàncies això no va ser així; i algunes altres que encara insuficientment comencen a revertir una situació de precarietat de mitjans, d’insuficiència de les plantilles i de recuperació de drets.

Continuem exigint-li al Departament que es deroguin els acords de govern d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 que encara estan vigents

Cal posar en relleu que el nombre d’interins i substituts ha crescut exponencialment a la nostra comarca, corresponen al 22.45% de la plantilla; si li sumem tots els que s’han produït des d’aleshores, de ben segur que el percentatge està per sobre del 30%,  fet del tot preocupant per la poca estabilitat de les plantilles i la dificultat per consolidar i tirar endavant projectes de centre, a banda del que significa pel que fa a l’alt nivell de precarietat de la plantilla.

Precarietat que s’estén a altres col·lectius que conviuen encara insuficientment amb la seva situació en matèria de recursos  humans i d’elements de suport a l’educació, vetlladores i vetlladors, educadores del 0 a 3 anys, monitors del lleure educatiu, educadors en centres especials de treball per a persones en diversitat funcional, molts d’ells amb contractes parcials, temporals i amb salaris molt baixos i insuficients

És preocupant la complexa situació de precarietat laboral i recursos que es pateix en el sector de la discapacitat, singularment als centres especials de treball que haurien de comptar amb una veritable protecció, desvirtuada en molts casos, en oblidar els objectius inicials pels quals van ser creats. Per aquests centres és prioritària la millora dels salaris i és en aquest sentit que hem de valorar el recent acord per augmentar el SMI que suposa un avanç per garantir que la recuperació de l'economia es traslladi als treballadors i treballadores, començant amb els salaris més baixos

Des del Sindicat Intercomarcal de CCOO del BLLAPAG hem portat a tots els ajuntaments de la comarca i a tots els centres educatius una campanya per l’escola inclusiva  per exigir els mitjans necessaris amb elements d’equitat i, no quedi en una tendència que accentuï les diferències i recursos en funció de la situació socioeconòmica del centre. Aquesta campanya ha permès aprovar un seguit de  mocions en la majoria d’ajuntaments.

I no es pot defugir abordar una de les ombres més allargassades i amenaçadores que ennuvola el mon educatiu a Catalunya i a la nostra comarca: les acusacions d’adoctrinament i el qüestionament del model d’escola del que ens hem dotat col·lectivament des de l’inici de la etapa democràtica.

CCOO d’Educació  del BLLAPAG  rebutja les acusacions d’adoctrinament i posa de manifest que la judicialització de la convivència als centres educatius no és el mètode adient per resoldre els conflictes que conviuen a l’escola, un espai habituat a la resolució i gestió positiva dels conflictes i als projectes de convivència i mediació. Les escoles i el Departament ofereixen vies de resolució de conflictes dialogades  a través del tutor, equip directiu, consell escolar, inspecció i la mateixa direcció dels SSTT i, en darrer lloc, de totes les instàncies de la direcció del Departament.

Cal i convé esgotar tots els camins disponibles abans d’acudir a cercar solucions judicials que de vegades crispen més que solucionen.

CCOO té el ple convenciment que el  conjunt dels treballadors i treballadores de l’educació cada dia s’esforcen a formar ciutadans lliures, amb esperit crític i amb valors  capaços d’entendre el món que els envolta i de prendre decisions lliurement de forma democràtica.Llista provisional d'admesos i exclosos a les oposicions docentsLlista provisional d'admesos i exclosos a les oposicions docents


El DOGC d'avui, 18 de gener, recull la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos per al concurs a les oposicions per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

El termini per a la presentació de reclamacions és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista.

Pots consultar la llista en l'aplicatiu següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2015006:12.

CCOO defensa el model d’escola catalana

Editorial del núm. 233 de Lluita Obrera (octubre-desembre 2017), per Montse Ros 

Només hi ha hagut una política educativa de gran consens a Catalunya. La que va definir el model lingüístic de l’escola catalana. Aquest model es va construir als barris, abans que cap llei ho disposés, concretament a Santa Coloma de Gramenet. Es va construir des de les associacions de veïns, des dels moviments de renovació pedagògica, des dels ajuntaments del PSUC, des de CCOO. La seva premissa era no separar les criatures per la llengua d’origen de les seves famílies perquè tothom acabés l’escola amb un coneixement equivalent del català i del castellà. Al País Basc ho van fer diferent, amb escoles que parlaven en eusquera i escoles que ho feien en castellà. Aquest model s’ha demostrat més car, més segregador socialment i menys eficient a l’hora d’incorporar alumnes de moltes llengües familiars diferents. Era el preferit de Convergència i del PSC, però quan la Generalitat governada per Pujol va tenir competències educatives, va optar pel model que ja s’estava portant a terme en molts barris.

Metodològicament es va optar per l’anomenada immersió lingüística, que consistia a començar el parvulari exclusivament en català, llengua del país però minoritzada en l’ús públic, i a introduir progressivament el castellà i les llengües estrangeres. Es va treballar amb escoles de Finlàndia i el Canadà, i amb el suport d’universitats, i es va aconseguir una qualitat pedagògica prou reconeguda. El model no ha presentat disfuncions significatives, i socialment ha facilitat la comunicació i la convivència en un país fet de migracions successives.

Fa temps que el PP ha buscat encendre un conflicte lingüístic que aquest model havia evitat. Va organitzar i finançar denúncies a escoles exigint que determinades criatures rebessin les classes exclusivament en castellà, i van acabar obtenint sentències de poc sentit lingüístic i pedagògic que marcaven el percentatge exacte d’hores de classe que calia fer en castellà, sense permetre variacions entre escoles, o per edats, ben recomanables.

Ara, la Unió Europea recomana una estratègia perquè l’alumnat desenvolupi la “competència plurilingüe”, molt semblant a la pedagogia de la immersió lingüística però que fa valer les aproximadament dues-centes llengües que es parlen a qualsevol gran ciutat europea. És una bona actualització, i no qüestiona que l’alumnat, sigui quina sigui la seva llengua o llengües familiars, convisqui als mateixos centres, es reconeguin i valorin els seus coneixements, i es fomentin la convivència i la cohesió social.

Tant de bo CCOO hagués aconseguit totes les altres reivindicacions històriques en el camp de l’educació. L’educació laica, per no separar l’alumnat per creences religioses; la coeducació, per no segregar per la reproducció de rols de gènere; l’escola inclusiva, per no segregar per capacitats; l’escola gratuïta, per no segregar per poder adquisitiu. Aquesta pluralitat a les escoles faria impossible qualsevol tipus d’adoctrinament i permetria molt més la “transmissió”, la reconstrucció personal i la creació de coneixement. Però no ho hem aconseguit. Les altres polítiques educatives no han tingut consens i ara tenim escoles que separen els nens de les nenes; escoles de pagament, que separen l’alumnat segons la capacitat de paga- ment de les famílies; escoles religioses i religions a l’escola pública, que tenen com a missió la transmissió d’una doctrina, i un pressupost tercermundista per fer pos- sible la inclusió educativa de l’alumnat més desafavorit o amb diversitat funcional. La prevenció de qualsevol adoctrinament està en la pluralitat i la inclusió. I molt lluny de les revàlides i les avaluacions estandarditzades.

Tot el reconeixement de CCOO al personal educatiu que intenta tirar endavant aquest model d’escola, que és el que convé a la classe treballadora. Montse Ros

Dempeus en defensa de l’escola catalana

Article de Carles Abelló a "Lluita Obrera" 233 (octubre-desembre 2017)

Pertanyo a una família en la qual hi ha hagut i mestres i professores en les últimes quatre generacions. La Matilde Planas, germana de l’àvia, va ser mestra durant la República. Després de la guerra mai més no va poder tornar a exercir. Va ser purgada. Ella va ser la primera d’una sèrie d’homes i dones que ens hem dedicat a l’educació. Tots nosaltres sentim, sabem, que tenim en comú la voluntat de servei a la ciutadania, el treball per un bé col·lectiu. Compartim la certesa que l’educació és, juntament amb la sanitat i els impostos redistributius de la riquesa, la principal via d’equiparació i justícia social. La millor manera de defensar un model de societat solidari i col·laboratiu davant d’una visió competitiva i individualista. El què fa diferent l’educació, però, és que els seus destinataris són majoritàriament els futurs ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Sistema educatiu d’èxit

El sistema educatiu català fa  35 anys que es dedica a la promoció integral de la persona des de principis com el de ciutadania, la democràcia, la llibertat i el respecte. Les persones que treballem a les escoles i instituts eduquem en el coneixement crític, en la convivència democràtica i en l’autonomia de pensament. Ho fem en un marc pedagògic, el de la immersió lingüística, que s’ha demostrat efectiu i exitós i que garanteix que tots i totes les alumnes que hi han estat escolaritzades acabin la seva vida escolar amb un nivell d’habilitats i competències lingüístiques similars en català i en castellà.

Els centres educatius com a font de llibertat, informació, pensament crític i visió democràtica de la nostra societat han suposat, doncs, des de fa molt de temps una amenaça pel pensament únic, pel privilegi social, per la segregació econòmica. Quants mestres com la Matilde Planas van ser purgats per la dictadura franquista? Quants van ser afusellats pel simple motiu de ser el mestre del poble? No va ser un mestre l’últim condemnat a mort per la Inquisició l’any 1826?

Declaracions inacceptables

Avui, una societat de dret i democràtica no pot permetre’s declaracions de com les Xavier García Albiol o Alfonso Guerra a la premsa o Albert Rivera en seu parlamentària. Una societat com la nostra no es pot permetre campanyes de delació. Una societat com la nostra no pot permetre la criminalització gratuïta i covard de la feina de 100.000 docents catalans i catalanes ni posar en dubte la seva professionalitat i honradesa.

És per això que des de CCOO hem alçat la veu i hem sortit al carrer. Ho vam fer omplint la plaça Sant Jaume el passat 25 d’octubre al crit de “no toqueu l’educació!”. Ho hem tornat a fer amb la campanya #JoAdoctrino i amb l’empaperada de cartells en defensa de l’escola catalana als voltants de la Delegación del Gobierno a Barcelona. I ho tornarem a fer tantes vegades com calgui, amb imaginació i intel·ligència, amb valentia i responsabilitat.

No permetrem que la ignorància i la mentida, mil vegades repetida, s’obri pas. Ambdues, la ignorància i la mentida, ens trobaran a les Comissions Obreres plantades dempeus en defensa de l’escola catalana.