30 de novembre de 2012

Declaració internacional "Solidaritat i democràcia contra les retallades i l'empobriment"

DECLARACIÓ ‘SOLIDARITAT I DEMOCRÀCIA CONTRA LES RETALLADES I L’EMPOBRIMENT’

Signada per CCOO i UGT de Catalunya, CGIL i CISL Llombardia (Itàlia), DGB Baixa Saxònia (Alemanya), SERTUC (Gran Bretanya), CFDT Rhône-Alpes (França) i CNSLR Fràtia (Romania)

Dimarts passat, diferents confederacions sindicals regionals vam participar en una jornada a Milà per presentar els resultats del projecte ICARUS, sobre formació de membres de comitès d’empresa europeus. La trobada també va servir per consensuar la declaració “Solidaritat i democràcia contra les retallades i l’empobriment”, que van signar totes les organitzacions sindicals participants: la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, CGIL Llombardia i CISL Llombardia (Itàlia), DGB Baixa Saxònia (Alemanya), Southern and Eastern TUC (Gran Bretanya), CFDT Rhône-Alpes (França) i CNSLR Fràtia (Romania).

La declaració rebutja la manera com els governs, la Comissió Europea, el BCE i el FMI volen acabar amb la crisi a Europa, mitjançant fortes retallades i la implementació de mesures d’austeritat. Segons els sindicats, els programes d’austeritat que s’han posat en marxa a Europa inclouen les retallades més extenses en el sector públic i en l’estat del benestar des de la Segona Guerra Mundial, i aquestes polítiques equivocades i perjudicials només ens han portat a un empitjorament de la crisi, amb un augment de l’atur, de la precarietat laboral i de la pobresa.

Les organitzacions signants coincideixen que la gestió de la crisi està sent poc democràtica, antisocial, perjudicial econòmicament i contraproduent fiscalment, i demanen més democràcia, iniciatives que promoguin el creixement i l’ocupació de qualitat, polítiques monetàries i fiscals centrades en el creixement econòmic i un finançament adequat dels pressupostos públics.

El text també posa en valor la solidaritat i la cooperació sindical per construir una Europa Social. La UGT i CCOO farem arribar la declaració als representants de la Comissió Europea a Barcelona, al Govern de la Generalitat i als eurodiputats catalans.

29 de novembre de 2012

Els sindicats amb representació a la funció pública demanen convocatòria urgent de la Mesa

CCOO, UGT I IAC HAN SOL·LICITAT PER ESCRIT LA CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya som els que més patim les retallades de drets laborals i socials de tot l'Estat espanyol i ens volen aplicar amb retroactivitat la supressió total de la paga extraordinària de Nadal.

En els darrers dies s'han iniciat processos de negociació que han permès retornar el cobrament de la paga extra, o quanties similars, a diferents col·lectius de diverses administracions (Diputacions, Ajuntaments...) i empleats públics d'altres comunitats autònomes (Navarra, País Basc, Extremadura...), llevat de Catalunya, el que demostra, de part del Govern de Catalunya, una voluntat de càstig cap als treballadors.

Per tot això, els sindicats CCOO, UGT i IAC han demanat, ahir, per escrit, la convocatòria urgent de la Mesa General de la Funció Pública.


Temes relacionats


28 de novembre de 2012

Ens roben la paga extra de Nadal. I la volem!


Aconsellem al professorat no presentar cap recurs o reclamació individual un cop abonada la nòmina per a exigir el pagament de la part ja meritada (44 dies). CCOO i la resta de sindicats de la funció pública presentaran una reclamació col·lectiva minimitzant així el pagament de les noves taxes i les possibles costes i garantint la possible extensió de sentència a tots els docents

CCOO exigim el cobrament íntegre de la paga, tal i com s’està acordant en altres comunitats autònomes,  administracions i empreses públiquesNOVETATCom queda la paga de Nadal? (20 de desembre)

CCOO exigim el cobrament íntegre de la paga, tal i com s’està acordant en diferents comunitats autònomes, administracions i empreses públiques

Que no ens prenguin els nostres diners!

Ens roben la paga extra de Nadal!

 • Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya tenim el dubtós honor de ser els que patim més greument les retallades de drets laborals i socials de tot l’Estat espanyol.
 • A més a més, ens volen aplicar amb retroactivitat la supressió total de la paga extraordinària de Nadal.


CCOO considerem inadmissible aquesta situació i exigim el mateix tracte:  Que ens paguin la paga que ens correspon!. Per  aconseguir-ho , i en defensa dels nostres drets, portarem a terme, als centres de treball i al carrer, totes les accions legals i de mobilització que calguin


CCOO exigim el cobrament íntegre de la paga, tal i com s’està acordant en diferents comunitats autònomes, administracions i empreses públiques

En els darrers dies hem pogut comprovar com el sosteniment de les mobilitzacions ha aconseguit exercir prou pressió per tal que s’iniciïn processos de negociació que han permès garantir el cobrament de la paga extra de Nadal, o quanties similars, als empleats públics d’ajuntaments d’arreu de Catalunya, d’altres comunitats autònomes i d’empreses públiques que,  amb independència del seu color polític (Navarra, País Basc, Extremadura) o del tipus d’administració (Diputacions, Ajuntaments...),  han adoptat les mesures necessàries per fer possible el cobrament de la paga.

Des de CCOO manifestem la nostra màxima indignació davant un fet que només podem qualificar com absolutament discriminatori i que trenca amb els principis bàsics d’igualtat, legalitat i justícia

Per a CCOO aquesta batalla està ben viva. Lluitem i seguirem lluitant i mobilitzant el col·lectiu per tal que el cobrament de la paga extra de Nadal sigui possible per a tots els empleats i empleades públiques i per al conjunt dels treballadors/es afectats per la mesura. I ho fem perquè són els nostres diners i ningú no té dret a robar-nos-els. No pararem fins que no aconseguim que  aquest punt sigui inclòs a les meses de negociació de tota l’administració pública per pactar el retorn del que és nostre.


Des de  CCOO, a més dels recursos contenciosos administratius que ja hem interposat  i els que interposarem si  el mes de desembre es materialitza la supressió total de la paga extra de Nadal, iniciarem una nova campanya de mobilitzacions
en defensa dels nostres drets.


Temes relacionats:
Ensenyament Privat No Reglat. Realment un acord d'eficàcia limitada afavoreix els treballadors/es?
Consulta de CCOO sobre la proposta patronal en el text del conveni de l'Ensenyament Privat No Reglat

Convidem a tots els treballadors/es del sector No Reglat a participar en aquesta consulta. A continuació pots llegir una presentació sobre la situació actual, i detalls de les propostes patronals i de CCOO. 

Després de llegir la presentació, et convidem a enviar-nos els teus comentaris i opinions a la consulta online.

Gràcies per la teva participació.
I et convidem a l'Assemblea el dissabte 1 de desembre per debatre les propostes i les properes accions.


Assemblea Conveni col·lectiu d’Ensenyament 
Privat No Reglat de Catalunya


 • Oberta a tots/es els treballadors/es del sector per informar-se de la situació


Dissabte 1 de desembre, 
14h-16h
Aula de formació 4, 1ª planta, Via Laietana 16, BarcelonaJustificació de les baixes (incapacitat transitòria) i absències (2012)

Justificació de les baixes i absències 2012 


    NOVETATS:

El dia 24 d’octubre d’enguany CCOO us vam fer arribar la  nota informativa 77 amb el nostre posicionament sindical sobre la Instrucció 5/2012 valorant-la molt negativament. En aquesta nota exposàvem un seguit d’arguments en contra de determinats punts de l’esmentada Instrucció, per considerar-los complicats, difícils de complir i que a més a més representaven una sobrecàrrega de treball burocràtic per a la seguretat social, que també té prou minvats els seus serveis a causa de les retallades. Des de CCOO pensem que hi ha d’altres sistemes per combatre l’absentisme laboral que no suposen un cost 
afegit de desplaçaments i tràmits per a les persones que s’indisposen un dia o que assisteixen a visites mèdiques programades. 

Arran d’aquesta nota,  dilluns 5 de novembre CCOO, en una reunió bilateral amb Funció Pública,  vam manifestar el nostre desacord amb  aquesta  Instrucció basada en la desconfiança vers les treballadores i treballadors públics de la Generalitat i, d’entre altres aspectes, vam demanar a Funció Pública que facilités la justificació de l’absència d’un dia de manera que fos suficient la trucada telefònica de la persona afectada, ja que quan faltem un dia és perquè en la majoria dels casos no ens podem moure a causa de la malaltia sobrevinguda. 

La nota informativa de  CCOO amb la valoració de la Instrucció 5/2012 i la reunió mantinguda amb Funció Pública, han donat el seu fruit: Funció Pública ha elaborat la Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de  15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat on es simplifiquen els procediments de justificació de les absències.

Les novetats que introdueix aquesta Instrucció 6/2012, justificades pels motius que s’esmenten a la seva part expositiva, són les següents:

Modificació del punt 2.3. Únicament pretén aclarir un aspecte que havia estat objecte d’interpretacions desviades. Es tracta de deixar clar que no s’han d’aportar justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones. No obstant i pel cas que siguin aportades, la Instrucció determina la manera de procedir.


Modificació del punt 3.1. Les absències per motius de salut de durada màxima d’un dia únicament podien acreditar-se mitjançant document d’atenció mèdica. La modificació de la Instrucció admet  una altra forma d’acreditar documentalment l’absència com és el document de declaració responsable subscrit per la persona  interessada. La modificació obeeix principalment a la necessitat d’adaptar les formes de justificació als protocols d’assistència sanitària (presencial i no presencial).

Modificació del punt 5.1. Es simplifica la forma de justificar que l’assistència a consulta mèdica  ha estat impossible concertar-la fora de l’horari laboral i, en conseqüència, únicament s’exigeix el document de declaració responsable subscrit per la persona interessada.

Modificació del punt 5.2. Es simplifica també la forma d’acreditar l’absència per assistència a consulta mèdica  de tal manera que  és suficient amb el justificant d’assistència emès pel centre o consulta  (per comptes de certificació mèdica), i no esdevé necessari que es faci constar ni el dia i hora de la cita prèvia ni les dades identificatives del facultatiu signant.

Modificació del punt 5.3. Simplement es precisa que la declaració responsable sobre la impossibilitat de concertar visita fóra de l’horari laboral ha de presentar-se juntament amb el justificant d’assistència mèdica.


Atès que es potencia la fórmula de  declaració responsable, la Instrucció n’aprova el model el qual s’adjunta annex. Aquest document de declaració responsable, d’acord amb el règim normatiu en què s’empara, porta implícita la possibilitat de l’Administració per a verificar la conformitat de les manifestacions que s’hi contenen així com, en el seu cas, l’exigència de responsabilitats de qualsevol ordre per inexactituds, omissions o falsedats.


27 de novembre de 2012

Ens roben la paga: LA VOLEM!

Recull de premsa:  la paga de nadal


COMUNICATS DE CCOO • Pots imprimir el següent cartell, pots difondre'l al facebook, tuiter, bloc...

DOGC, BOE 27 novembre 2012

Resolución de 31 de octubre de 2012, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. BOE-A-2012-14527 (27/11/2012)

Plataforma unitària contra les violències de gènere:Concert Solidari.


Plataforma unitària contra les violències de gènere:
CONCERT SOLIDARI
4 DESEMBRE 21,30H
LUZ DE GAS, Muntaner, 246 BCN
Donatiu: 10€


 • Amb la col·laboració de Montse Castellà, Cesk Freixas, Meritxell Gené, Más Vale Tarde ke Nunca, Ivette Nadal i... Dones de Blanc!!!

 • Els fons recaptats es destinaran al projecte de prevenció de violència masclista Trenquem el silenci als centres educatius i de lleure.
Punts de recollida d'entrades:
 • Llibreria Pròleg: Sant Pere Més Alt, 46
 • La Pelu: Tallers, 35
 • Seu de la Plataforma (trucant prèviament al 627398316): Rambla Santa Mònica, 10, 1a planta
 • El mateix dia del concert, a la taquilla de Luz de Gas

26 de novembre de 2012

Consulta conveni de l'Ensenyament Privat No Reglat

Consulta de CCOO sobre la proposta patronal en el text del conveni de l'Ensenyament Privat No Reglat

Convidem a tots els treballadors/es del sector No Reglat a participar en aquesta consulta. A continuació pots llegir una presentació sobre la situació actual, i detalls de les propostes patronals i de CCOO. 

Després de llegir la presentació, et convidem a enviar-nos els teus comentaris i opinions a la consulta online.

Gràcies per la teva participació.I et convidem a l'Assemblea el dissabte 1 de desembre per debatre les propostes i les properes accions.
I et convidem a l'Assemblea el dissabte 1 de desembre per debatre les propostes i les properes accions.


Assemblea Conveni col·lectiu d’Ensenyament Privat No Reglat de Catalunya


 • Oberta a tots/es els treballadors/es del sector per informar-se de la situació


Dissabte 1 de desembre, 14h-16h

Aula de formació 4, 1ª planta, Via Laietana 16, Barcelona