31 d’octubre de 2012

30 d’octubre de 2012

Retallades a la Concertada : paga extra de desembre

Queda confirmat!: Retallades del 6,25% anual, en comptes del 5% aplicat ja al juny 

(pdf)
A començaments d’any, el Govern de la Generalitat va aprovar retallar a tot el personal al seu càrrec un 5% del sou anual, retallada que va decidir aplicar també al personal de les escoles concertades en pagament delegat. La primera part d’aquestes retallades –el 5% corresponent a les retribucions del primer semestre- es va aplicar en les nòmines de juny i juliol.

Posteriorment, el Reial Decret Llei 20/2012 del Govern Central contemplà - entre altres moltes retallades salarials i en drets- la supressió de la paga extra per a tot el personal del sector públic, inclòs el personal de les administracions autonòmiques. Per acord de Govern, la Generalitat va decidir novament, que també es reduís en la mateixa proporció, les retribucions del personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.

Totes aquestes aplicacions a la pública i a la concertada, en cap cas negociades sinó imposades, han estat respostes per CCOO amb mobilitzacions al carrer i amb impugnacions presentades als jutjats, pendents de resolució.

Com repercutirà això en la nostra nòmina del mes de desembre?

Per tal d’evitar l’acumulació de retallades al personal del sector públic i concertat de Catalunya (5% anual + eliminació de paga extra), fet que suposaria un greuge respecte a la situació de la resta de l’Estat, el Departament d’Ensenyament retornarà en la paga extra de Nadal les quantitats restades en les pagues de juny i juliol, i alhora, ens aplicarà aquesta nova retallada del 6’25% sobre el total anual.

Malgrat els rumors, NO patirem la retallada total de la paga extra, fet que suposaria una minva salarial del 7,14% anual, però sí una fortíssima disminució de la mateixa, ja que es farà sobre el total anual i sempre en proporció a l’equiparació amb els companys de Pública.

Quina és la quantitat final que em retallaran?

RETALLADA MES DE JUNY (2,5% anual)
RETALLADA MES DE DESEMBRE (6,25% anual)
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
 SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
683,87€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
770,93€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
1.709,66€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
1.927,34€
TRIENNIS
TRIENNIS
TRIENNIS
TRIENNIS
1
11,70€
1
14,11€
1
29,24€
1
35,28€
2
23,39€
2
28,22€
2
58,49€
2
70,56€
3
35,09€
3
42,34€
3
87,73€
3
105,84€
4
46,79€
4
56,45€
4
116,97€
4
141,12€
5
58,49€
5
70,56€
5
146,21€
5
176,40€
6
70,18€
6
84,67€
6
175,46€
6
211,68€
7
81,88€
7
98,78€
7
204,70€
7
246,96€
8
93,58€
8
112,90€
8
233,94€
8
282,24€
9
105,27€
9
127,01€
9
263,18€
9
317,52€
10
116,97€
10
141,12€
10
292,43€
10
352,80€
11
128,67€
11
155,23€
11
321,67€
11
388,08€
12
140,36€
12
169,34€
12
350,91€
12
423,36€ESTADIS
RETALLADA JUNY
RETALLADA DESEMBRE
1er. Estadi
36,04€
1er. Estadi
90,10€

2n. Estadi
73,94€
2n. Estadi
184,85€

3r. Estadi
116,91€
3r. Estadi
292,29€

4rt. Estadi
163,45€
4rt. Estadi
408,63€

5è. Estadi
204,18€
5è.Estadi
510,46€
Per calcular el resultat de la retallada cal sumar les quantitats, per a cada període (juny – desembre) corresponents a:

(SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA) + TRIENNIS ( Segons nº.) + ESTADIS (Segons nº.)

Exemple: Treballador/a de secundària amb 7 triennis i 3 estadis a jornada completa:

770,93€ + 98,78€ + 116,91€ = 986,62€ Total retallada juny
1.927,34€ + 246,96€+ 292,29€ = 2.466,59€ Total retallada desembre


Com s'aplicarà en les nostres nòmines?.

Com que en els mesos de juny i juliol se’ns va fer una retallada que queda invalidada, el que ara faran serà:

  •        retornar el minvat a l’estiu en un complement (encara a concretar), afegit a la mensualitat del mes de desembre
  •        retallar la quantitat que se’n deriva del nou percentatge en la paga extra del Nadal.

Seguint amb l’exemple anterior:


2.466,59€ - 986,62€ = 1.479,97 € Total a retallar en el mes de Desembre


CCOO considera inacceptable aquest increment de les retallades que empobreix encara més el nostre col·lectiu, els dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, que ja ha patit unes fortes pèrdues de poder adquisitiu en els darrers quatre anys (al voltant del 24%) i un sever deteriorament de les condicions en què impartim la nostra feina.

CCOO emplaça a tots els treballadors i treballadores de la concertada a unir-se a les mobilitzacions convocades contra unes mesures novament injustes amb els treballadors, ineficaces per a l’economia i inútils per a generar ocupació.

MÉS RETALLADES, MÉS EMPOBRIMENT, MÉS ATUR, MENYS DRETS