29 d’agost de 2008

El Departament d’Educació rescindeix el nomenament per dos anys que tenien més de 200 docents interins.

El Departament d’Educació rescindeix el nomenament per dos anys que tenien més de 200 docents interins.


 1. El Departament d’Educació rescindeix el nomenament per dos anys que tenien més de 200 docents interins.
 2. CCOO exigeix una solució per a les persones afectades, prèvia als nomenaments del divendres 29 d’agost, ja que el Departament té l’obligació d’esmenar els seus propis errors.
 3. Llegeix el comunicat de premsa de CCOO (+)
 4. Comunicat
  Unitari USTEC-STEs, FECCOO, ASPEPC•SPS i FETE-UGT: El Departament
  rescindeix el contracte a 300 interins amb nomenament per a dos cursos.

28 d’agost de 2008

27 d’agost de 2008

El Departament d’Educació rescindeix el nomenament per dos anys que tenien més de 200 docents interins

El Departament d’Educació rescindeix el nomenament per dos anys que tenien més de 200 docents interins.


 1. El Departament d’Educació rescindeix el nomenament per dos anys que tenien més de 200 docents interins.
 2. CCOO exigeix una solució per a les persones afectades, prèvia als nomenaments del divendres 29 d’agost, ja que el Departament té l’obligació d’esmenar els seus propis errors.
 3. Llegeix el comunicat de premsa (+)

Preinscripció per als nous alumnes a les Escoles Oficials d'Idiomes

Preinscripció per als nous alumnes a les Escoles Oficials d'Idiomes


 1. La
  preinscripció telemàtica es podrà fer del 27 d'agost al 3 de setembre
  de 2008, ambdós inclosos, i la presencial el 2 i 3 de setembre.
 2. Més informació (+)

7 d’agost de 2008

Adjudicacions d'estiu: professorat afectat per canvi de destinació, manca de nomenament,...


 1. NYAPS DEL DEPARTAMENT PERJUDIQUEN MOLT PROFESSORAT DURANT EL MES D´AGOST

 2. 1. Professorat nomenat per dos cursos rep e-mails i cartes certificades
  que comuniquen la pèrdua de destinació actual. El DOG publica una
  modificació de la Resolució sobre destinacions. Lògicament, "el pacte
  d'estabilitat " es manté.
 3. 2. Professorat destinat a centres i municipis molt allunyats del seu domicili. No s'han atès les seves peticions explicitades.
 4. 3. Aprovats/des en l'oposició sense destinació i/o sense una destinació apropiada.

 5. RECOMANEM A LES PERSONES PERJUDICADES QUE PRESENTIN UNA RECLAMACIÓ i/o
  RECURS DE REPOSICIÓ. FINS DIVENDRES , DIA 8 D'AGOST, EN RECOLLIM LES
  CÒPIES PER REPRESENTAR-LES DE MANERA COL.LECTIVA ( Barcelona, Via
  Laietana, 18, 4ta. planta, de 10 a 14 hores).
 6. Modificació
  de la Resolució EDU/1310/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten les
  instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al
  personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació
  infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de
  persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de
  setembre de 2008 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de
  les plantilles dels centres docents públics
 7. Nota de premsa Dep. d'Educació sobre adjudicacions d'estiu (6/8/2008)

6 d’agost de 2008

Adjudicacions d'estiu. Estadístiques

Adjudicacions d'estiu: professorat afectat per canvi de destinació o per manca de nomenament


 1. NYAPS DEL DEPARTAMENT PERJUDIQUEN MOLT PROFESSORAT DURANT EL MES D´AGOST

 2. 1. Professorat nomenat per dos cursos rep e-mails i cartes certificades
  que comuniquen la pèrdua de destinació actual. El DOG publica una
  modificació de la Resolució sobre destinacions. Lògicament, "el pacte
  d'estabilitat " es manté.
 3. 2. Professorat destinat a centres i municipis molt allunyats del seu domicili. No s'han atès les seves peticions explicitades.
 4. 3. Aprovats/des en l'oposició sense destinació i/o sense una destinació apropiada.

 5. RECOMANEM A LES PERSONES PERJUDICADES QUE PRESENTIN UNA RECLAMACIÓ i/o
  RECURS DE REPOSICIÓ. FINS DIVENDRES , DIA 8 D'AGOST, EN RECOLLIM LES
  CÒPIES PER REPRESENTAR-LES DE MANERA COL.LECTIVA ( Barcelona, Via
  Laietana, 18, 4ta. planta, de 10 a 14 hores).
 6. Modificació
  de la Resolució EDU/1310/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten les
  instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al
  personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació
  infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de
  persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de
  setembre de 2008 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de
  les plantilles dels centres docents públics

5 d’agost de 2008

4 d’agost de 2008

1 d’agost de 2008

Adjudicacions d'estiu: resolució definitiva


 1. Resolució definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals adjudicades a tots els col·lectius
 2. Publicació:1 d'agost de 2008
 3. Contra
  aquesta resolució definitiva d'adjudicació de destinacions les persones
  interessades podran interposar recurs de reposició davant del
  subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en el termini
  d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.
 4. Més info (+)
 5. Web Departament (+)

El DOGC, BOE... dels últims dies

 1. 1/8/2008

 2. RESOLUCIÓ EDU/2444/2008, de 17 de juliol, per la qual es dóna
  publicitat a l'Acord de 12 de juny de 2008, de col·laboració entre el
  Departament d'Educació i el Ministeri d'Educació, Recerca i Joventut de
  Romania per al desenvolupament del Projecte d'ensenyament de la llengua
  i la cultura romanesa. DOGC núm. 5186 - 01/08/2008
 3. RESOLUCIÓ
  EDU/2442/2008, de 24 de juliol, per la qual es resol la convocatòria
  pública per a la concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de
  transició al treball durant el període de gener a juny de 2008. DOGC
  núm. 5186 - 01/08/2008
 4. 31/7/2008
 5. DECRET
  150/2008, de 29 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis
  acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat
  Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009. DOGC núm. 5185 - 31/07/2008
 6. RESOLUCIÓ
  IUE/2436/2008, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les
  instruccions per a l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les
  universitats públiques catalanes. DOGC núm. 5185 - 31/07/2008
 7. 30/7/208

 8. Modificació
  de l'Ordre GAP/504/2007, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les
  bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per
  desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació orientats a fomentar l'accés a la societat del coneixement a Catalunya. DOGC núm. 5184 - 30/07/2008


 9. Resolució definitiva del
  procediment d'acreditació de competència docent i de readscripció a
  llocs de treball dels funcionaris del cos de mestres de taller d'arts
  plàstiques i disseny
  titulars d'especialitats per a les quals
  el Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, no va establir
  correspondència. DOGC núm. 5184 - 30/07/2008
 10. Convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa de funcionaris. UPF. DOGC núm. 5184 - 30/07/2008
 11. Ayudas para la movilidad de estudiantes en estudios de doctorado con mención de calidad para el curso 2007-2008. (BOE 183 de 30/7/2008). PDF de la disposición
 12. Ayudas, para el año 2008, del subprograma de acciones integradas del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)(BOE 183 de 30/7/2008)
 13. Se adjudican estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador
  en formación de beca o contrato, del Programa Nacional de Formación de
  Profesorado Universitario para el año 2008.(BOE 183 de 30/7/2008)
  . PDF de la disposición
 14. Se adjudican becas del programa de formación de profesorado universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (BOE 183 de 30/7/2008). PDF de la disposición
 15. 29/7/208
 16. DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat. DOGC núm. 5183 - 29/07/2008
 17. RESOLUCIÓ EDU/2407/2008, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les instruccions per al funcionament de les unitats docents als centres educatius de la Direcció General d'Execució Penal
  a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i el procediment per al traspàs
  d'informació de l'avaluació de l'alumnat als instituts d'educació
  secundària i als centres i les aules de formació de persones adultes
  DOGC núm. 5183 - 29/07/2008
 18. S'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d'escoles de música i de dansa per al curs 2007-2008. DOGC núm. 5183 - 29/07/2008
 19. 28/7/208
 20. Es convoca, per al curs acadèmic 2008-2009, el procés per a l'acreditació de les competències professionals
  relatives a les unitats de competència establertes en els títols de
  tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació
  professional del sistema educatiu. DOGC núm. 5182 - 28/07/2008
 21. Assignació
  de destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència del
  trasllat d'ensenyaments. DOGC núm. 5182 - 28/07/2008
 22. Real
  Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de
  Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se
  fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE n. 181 de 28/7/2008)
 23. Real
  Decreto 1179/2008, de 11 de julio, por el que se complementa el
  Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
  establecimiento de diecisiete cualificaciones profesionales de nivel 1,
  correspondientes a determinadas familias profesionales. (BOE n. 180 de
  26/7/2008)
  PDF de la disposición

Recull de premsa d'aquesta setmana

 1. 1/8/2008
 2. Escoles més eficaces i flexibles. AVUI
 3. Educació obrirà més contactes per la llei. AVUI
 4. Educació reprendrà les reunions amb la comunitat educativa abans de l'entrada de la LEC al Parlament. laMallanet

 5. 31/7/2008
 6. CCOO titlla Maragall de "triler" per la llei escolar. AVUI
 7. CC OO exige la dimisión de Ernest Maragall para negociar la Ley de Educación. El País
 8. CCOO no tornarà a negociar la llei d'educació mentre Maragall sigui conseller. El Punt
 9. CCOO anuncia que no negociarà la LEC mentre Maragall sigui conseller. El Punt
 10. CCOO dóna per bloquejat el diàleg amb Maragall per l'aprovació de l'avantprojecte de la LEC. laMallanet
 11. EDITORIAL: 'Consens necessari en educació'. El Periódico
 12. 30/7/2008
 13. La llei d'educació fixa quotes d'estrangers per a tots els centres. El Periódico
 14. El conseller Maragall agraeix a CiU la seva "responsabilitat" en la negociació. El Periódico
 15. Què diu la llei d'educació. AVUI
 16. Més autonomia per a les escoles a canvi de resultats. AVUI
 17. Sólo la escuela mixta recibirá dinero público en Cataluña. El País
 18. Camps no podrá sustituir Ciudadanía por un trabajo. El País
 19. El Govern aprueba sin el apoyo de ICV la ley de Educación y agradece a CiU su "responsabilidad". La Vanguardia
 20. ICV advierte de la falta de consenso en torno a la Ley y reitera su rechazo. La Vanguardia
 21. La justícia tomba l'intent del Govern de Camps de burlar Ciutadania. El Periódico
 22. El govern aprova la llei d'educació sense consens. El Punt
 23. El blindatge de la immersió lingüística enfronta CiU i ERC. El Punt
 24. Sindicats i associacions d'estudiants anuncien mobilitzacions contra la LEC. laMallanet
 25. ICV confia arribar al consens per la llei d'educació en el tràmit parlamentari. VilaWeb
 26. El Govern vol aplicar la Llei d'Educació en dos cursos tot i el rebuig de bona part del sector. Diari de Girona
 27. 29/7/2008

 28. El govern aprova dividit l'avantprojecte de la llei d'educació. Vilaweb 29. ICV rebutjarà avui la norma en la reunió del Govern. El Periódico


 30. La llei d'educació estableix un pla d'objectius per a cada centre públic. El Periódico
 31. El Gobierno aprueba hoy dividido la Ley de Educación de Cataluña. El País
 32. La ley de Educación se examina. La Vanguardia
 33. Sindicats i associacions d'estudiants anuncien mobilitzacions si no es modifica la LEC. EUROPA PRESS
 34. El govern aprovarà avui el projecte de llei catalana d'educació sense el suport d'ICV. El Punt
 35. Autonomia, descentralització i més poder sobre la llengua. El Punt
 36. ICV no donarà suport a la Llei d'Educació i presentarà esmenes al Parlament. Diari de Girona

 37. El Govern aprovarà avui l'avantprojecte de la Llei d'Educació amb el rebuig d'ICV-EUiA. laMallanet 38. La Llei d'educació enfrontarà ICV amb PSC i ERC per primera vegada aquesta legislatura. ACN 39. El Govern donarà llum verda avui a l'avantprojecte de la LEC amb el rebuig d'ICV-EUiA. yahoo_notícies


 40. 28/7/2008
 41. CCOO exigeix a la Generalitat l'informe previ del CTESC abans d'aprovar la llei d'educació. Yahoo_notícies
 42. ICV avisa al Govern que rebutjarà la LEC si demà l'aprova el Consell Executiu amb el text actual. Vilaweb
 43. Nueva oportunidad para un pacto educativo. El País
 44. Els sindicats denuncien que la LEC no compta amb un informe necessari per tramitar-se al Parlament. laMallanet
 45. Les carreres de grau seran el 6% més barates que les llicenciatures. El Periódico
 46. Les víctimes de la violència domèstica i els seus fills tindran la matrícula gratis. El Periódico
 47. Un 30% dels llicenciats fan feines de categoria inferior. AVUI
 48. Els directors de les escoles i instituts tindran el rang d'autoritat pública. El Punt
 49. Sindicats i associacions de pares recelen del contingut de la normativa. El Periódico