30 d’abril de 2012

Etapa 3: RUTA DE LES RETALLADES


Etapa 3: Escola Pasífae - Reus (Escola Reus 21) - La Canonja (Escola Abril) - Tarragona (Olga Xirinacs)
La tercera etapa de la Ruta de les retallades ens portarà cap el camp de Tarragona, on visitarem les Escoles de Reus 21, a Reus, l'Escola Abril, a la Canonja i l'Escola Olga Xirinacs a Tarragona.


Aquesta setmana ens concentrarem a l'Escola Pasífae a les 8:00h. de matí per marxar en direcció a el primer desnivell important de la jornada el port de Sta, Cristina, on un cop superat ens dirigirem cap a a Nul·les, on posarem direcció cap a Reus, i cap allà les 11:00h.-11:30h. esperem arribar a l'Escola Reusa 21. Després farem cap a la Canonja on ens esperen els companys de l'Escola Abril ( ens han dit que ens farien una rebuda especial!!!) i des d'allà farem cap a la capital del Tarragonès on serem igualment ben rebuts pels amics de l'escola Olga Xirinacs (a les 13:30h.)  

+INFO dels protagonistes de la ruta:


Facebook: Salvem l’Escola Pasifae
#rutaretallades
@SOSPasifae

Etapa 1 (+)

Etapa 2 (+)

Blog de l'Escola Pasifae (+)

RUTA DE LES RETALLADES 2012

“La Ruta de les retallades” #rutaretallades neix de la necessitat de fer visible totes i cadascuna de les escoles que el Govern de la Generalitat tanca aquest curs o tancarà en cursos propers, visitant durant quatre jornades totes les escoles que es veuran afectades per aquestes mesures. Les jornades es repartiran durant quatre caps de setmana, tres del mes d’abril, el 14, 21 i 28 d’abril, i el primer cap de setmana de maig, el dissabte 5 de maig . 


27 d’abril de 2012

Recull de premsa divendres 27 d'abril de 2012

26 d’abril de 2012

El Departament reconeix per primera vegada que la plantilla docent del proper curs serà inferior a l’actual


L'Administració reconeix per primera vegada que la plantilla docent del proper curs  serà inferior que la del curs 2011-2012
Versió pdf (+)
CCOO calcula que amb les noves mesures que imposarà el Departament d’Ensenyament es deixaran de contractar els 1.500 professors que necessitem per acollir els 15.000 alumnes nous que s’incorporaran al sistema i a més es perdran més de 600 llocs de treball


L’aplicació de les mesures del RDL 14/2012 a Catalunya fan variar les previsions adoptades per l’acord de govern del 27 de març de 2012. Per primer cop, el Departament reconeix que la plantilla del proper curs serà inferior a l’actual.

 Amb les noves mesures que imposarà el Departament d’Ensenyament no només es deixen de contractar els 1.500 docents que necessitem per acollir els 15.000 alumnes nous que s’incorporaran al sistema sinó que, a més,  i es perdran més de 600 llocs de treball.

Queden ajornades, fins al curs 2013-2014, les següents mesures previstes pel Departament d’Ensenyament:

·    Modificació de les exempcions horàries setmanals dels coordinadors d’infantil, primària i secundària.
·         Revisió del càlcul de desdoblaments de l’ESO.
·         Dedicació horària dels tutors d’FCT a la formació professional.
Es mantenen:

·         Els nou model d’assignació de plantilles de les ZER.
·         28 hores de permanència en horari fix a secundària.
·         Ampliació de 6 a 9 anys de serveis prestats per percebre el 1r estadi docent.
Quines mesures noves ens apliquen?

1.- Els nomenaments dels substituts es produirà únicament quan hagin transcorregut 10 dies lectius (14 naturals) des de la situació que dóna origen al nomenament. Aquesta mesura es comença a aplicar a partir del dilluns, 30 d’abril de 2012.

Empitjora la situació actual a on, el centre rebia substitut des del quart dia d’absència, que ara haurà de ser atesa amb els recursos propis del centre docent. El Departament prepara la regulació dels criteris que hauran de fer servir els centres per atendre aquesta circumstància, que podran ser  diferents segons l’etapa educativa i el nombre de baixes que tingui el centre.

2.- Augmenta 1h de la jornada lectiva del professorat a partir del curs 2012/13

La jornada lectiva a primària passa de 24 a 25 hores, com a mínim, i la de secundària passa de 19 a 20, com a mínim. Aquest augment de jornada implica una amortització estimada pel Departament de 1.100 llocs de treball a primària i 1.000 a la secundària. No caldrà contractar cap dels 1500 professors que necessitem per cobrir l’increment d’escolaritat del curs vinent i, a més, se’n podrà “prescindir” de 600 o més.

3.- Increment del 20% de les ràtios d’alumnes per aula a tots els nivells educatius.

L’increment del 20% de ràtios s’aplicarà en funció de determinats criteris que encara s’han de regular i afectarà al primer curs de l’etapa educativa en qüestió:

·         A Infantil i primària:  de 25 fins a 30 alumnes
·         A l’ESO: de 30 fins a 36 alumnes
·         Al Batxillerat: de 35 fins a 42 alumnes
·         A la Formació Professional: de 30 fins a 36 Alumnes
  
4.- No implantació dels cicles formatius de GM i GS

La implantació de cicles formatius de GM i GS prevista per al curs escolar 2010-2013 s’ajorna al 2014-2015.

5.- Opcionalitat del Batxillerat.

La Generalitat mantindrà la doble opcionalitat al Batxillerat i, per tant, no aplicarà la derogació de l’obligatorietat d’oferir, com a mínim, dues modalitats de Batxillerat.


La Generalitat ha encarregat al Consell de garanties estatutàries un dictamen per determinar la vulneració de competències autonòmiques que, cas de confirmar-se, portarà a l’administració a la presentació del recurs corresponent. CCOO demanem coherència política al Govern i no apliqui unes mesures que invadeixen competències. CCOO exigim fermesa i valentia a la Consellera a l’hora de rebutjar l’aplicació d’aquestes mesures a Catalunya i a la vegada redueixi progressivament les que ja està aplicant el seu Departament.


  • CCOO considera que la retallada acumulada a l’ensenyament públic fa inviable el manteniment d’una educació pública de qualitat a Catalunya i cal denunciar-la com l’agressió més punyent a les condicions laborals i salarials de totes les persones els que treballem a l’escola pública.
  • El Govern central s’ha emmirallat en les iniciatives de l’Administració catalana alhora de dissenyar el RDL estatal, fent palesa la complicitat política i administrativa de l’actual Govern de la Generalitat i el de l’Estat.
  • CCOO, en el marc de la unitat sindical, mobilitzarà la comunitat educativa per obligar ambdós governs a retirar aquestes mesures perquè suposen un nou atac al servei públic i a l’Estat del Benestar.


Pots comparar les mesures que imposa el Reial Decret i les que aplicarà el Departament. Fem palesa la complicitat política en les retallades del Governs del PP i CiU:
L'Administració reconeix per primera vegada que la plantilla docent del proper curs serà menor que la del curs 2011-2012


L'Administració reconeix per primera vegada que la plantilla docent del proper curs  serà menor que la del curs 2011-2012

Aturem les brutals retallades #SOSeducació


Aturem les brutals retallades

Versió PDF (+)
Les noves retallades busquen reduir més de 100.000 mestres i professors en tot l’estat i un 30% la inversió educativa. 
A Catalunya, perillen els llocs de treball del professorat interí

·   CCOO qualifica de brutal salvatjada aquest espoli de diners públics, continuat i sistemàtic, que s’acaben utilitzant per sanejar les greus irresponsabilitats de la banca. Aquesta nova  agressió  porta l’educació pública del país als anys 80 del segle passat, i sembla no tenir cap límit a l’hora de continuar degradant les condicions laborals del professorat.

·  La invasió de competències, que rebutgem amb rotunditat, no ha d’amagar la coincidència  entre les mesures del ministre Wert i les de la Conselleria d’Ensenyament, moltes d’elles ja aplicades prèviament pel Departament i d’altres pactades entre CiU i PP en àmbits municipals.
·  CCOO exigim al Govern de la Generalitat que s’oposi enèrgicament a l’aplicació d’aquestes mesures, que manifesti públicament que no les aplicarà, a la vegada que comenci a retirar les  retallades que porta anys imposant.

·  CCOO exigeix la convocatòria immediata de la Mesa Sectorial d’Ensenyament per tal que l’administració catalana aclareixi i expliqui com aplicarà a Catalunya les mesures anunciades pel ministre.

Aquestes noves retallades del Govern central, xifrades en 3.000 milions d’euros, s’hauran de sumar a les que ja preveuen els pressupostos de l’Estat (21%) i a les que ha aplicat  amb anterioritat el Govern de la Generalitat. A Catalunya, en els darrers 2 anys, els pressupostos d’ensenyament ja s’han reduït un 13,57%, reducció que s’ha traduït en  pèrdua de plantilles, increment de ràtios, retallades salarials,  increment de la jornada laboral, paralització de construccions escolars, supressió de programes educatius…

1.- Augmentar un 20% el nombre d’alumnes per classe.

Es proposa establir un marge a l'alça del 20% en les ràtios. Actualment la LOE estableix un màxim de 25 alumnes per aula a Primària i de 30 a Secundària. Cal recordar que la Generalitat ja està portant al límit legal el nombre d’alumnes per aula en moltes aules, concretament ho ha fet a 397 aules de Barcelona ciutat. No tenim dades de la resta dels SSTT però pensem que s’ha abusat igualment.  

Aquesta mesura comportarà massificació a les aules, que poden arribar als 33 alumnes a primària i als 40 a la secundària, i, amb tota seguretat, comportarà el tancament d’unitats en aquests nivells obligatoris. És materialment impossible atendre la diversitat de l’aula i oferir atenció especialitzada amb aquestes ràtios. Com ho farem per mantenir l’escola inclusiva?

2.- Augment de les hores lectives del personal docent

Establir un mínim de 25 hores lectives en Educació Infantil i Primària i de 20 hores en la resta d’ensenyaments. A banda de l’evident augment de la càrrega de treball, aquesta mesura incideix directament a les plantilles: a més hores lectives per professor, menys professors a contractar. Prou que ho coneixem a Catalunya, oi? Ja hem perdut més de 3.000 llocs de treball en els darrers dos cursos. Recordem que, als centres de Catalunya, ja s’ha ampliat la jornada dels docents i s’havia anunciat la reducció en les hores de coordinació pedagògica als centres.

3.- Suspensió de la obligació de fer els nous mòduls d’FP de 2.000 hores

El Ministeri té previst, a més, diferir l'aplicació del RD 1147/2011 fins al curs 2014-2015. En l’àmbit de la formació professional es produeix, a banda de la retallada, una involució sense precedents. No es pot justificar de cap de les maneres que es deixin d’aplicar les noves titulacions perquè són les que incorporen les noves competències que demana el mercat de treball actual. Per això es van actualitzar. Com és possible que es plantegin deixar d’oferir una de les poques millores pensada per facilitar l’accés a un lloc de treball? Ha desaparegut l’atur juvenil?. L’actualització de les titulacions va suposar un esforç col·lectiu i econòmic enorme. No té cap tipus d’explicació que en el context actual no s’aprofiti la seva potencial rendibilitat.

4.- Congelar o reduir els complements retributius

Al professorat de l’ensenyament públic de Catalunya no se li pot demanar més “esforços”: ja patirà una rebaixa d’un 5% de la massa salarial anual entre les nòmines de juny i de desembre. Des de fa anys els professionals de l’educació, que ja han perdut més del 20% del seu poder adquisitiu, han de fer “molt més amb molt menys”. Per a CCOO és del tot inadmissible una nova pèrdua de drets socials i/o econòmics.

5.- No cobrir les baixes del professorat de menys de dues setmanes

Modificació del criteri de nomenament de substituts obligant a que la baixes inferiors a 10 dies lectius siguin ateses amb recursos del propi centre. No només generarà molts problemes d’organització als centres sinó que precaritzarà encara més la situació del professorat substitut.

6.- Disminució de l’oferta de batxillerat als centres

S’elimina l’obligatorietat d'oferir, com a mínim, dues modalitats de Batxillerat. Pot significar pèrdua de llocs de treball en molts centres. CCOO rebutja que el sistema perdi oferta i els alumnes capacitat de triar en benefici d’una suposada especialització i competitivitat en el batxillerat.

Algunes d’aquestes mesures són absolutament coincidents amb les que la Generalitat ja ha implantat a Catalunya. Sembla que el Ministre ha trobat a Catalunya un  immillorable model a seguir per imposar les retallades a tot l’Estat, model que ha copiat arribant, fins i tot, a envair les competències autonòmiques, concretament en l’augment de la jornada laboral, en les substitucions del professorat i en els complements de sou

CCOO creu que el nostre ensenyament públic no pot assumir un nova retallada d’aquestes característiques, atès que malmetria definitivament el manteniment de les  bases que han sostingut la qualitat del sistema.

CCOO no admetrà ni tolerarà més agressions a l’ensenyament públic de Catalunya i fa una crida a la mobilització de tota la comunitat educativa per la defensa i el manteniment de l’ensenyament públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes per als nostres ensenyants.


13,56%  de retallada pressupostària!
20% més de ràtio a les aules!
20% d’increment de jornada lectiva!
> 20% de pèrdua de poder adquisitiu!
> 16% pèrdua de plantilles els últims anys!
No cobrir les substitucions!


=


RETORN AL PASSAT!

100% D’ENFONSAMENT DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DEL PAÍS!!!
Versió PDF (+)