31 de maig de 2012

Ensenyament Públic: Retribucions 2012


Ensenyament públic: les retribucions del 2012 . Consulta la nòmina. ATRI

 

CCOO denuncia que el Govern de la Generalitat no negociarà l'aplicació de la retallada de la paga extraordinària als empleats públics (24 juliol 2012)

TEMA RELACIONAT


31 de maig 2102: Dijous negre a l'educació pública i per als seus professionals

   

Aclariments sobre les pagues extres 2012:
Retribucions de tot l’any 2012: com s’aplicarà la nova retallada del 5% anual


“Es redueixen en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012”


Com s’aplicarà?

 • Mitjançant la deducció del complement específic addicional dels havers corresponents als mesos de juny i desembre de 2012 en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer i segon semestre, respectivament.
·         En el cas que la deducció aplicada al complement específic addicional sigui insuficient per completar la reducció retributiva, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent del mateix mes.
·         Respecte de la deducció retributiva del mes de juny i en els casos en què sigui necessari, la deducció restant s’aplicarà al complement específic o equivalent del mesos immediatament posteriors.”

COS MESTRES
0 triennis
1 estadi
3 estadis
5 estadis
Retribucions 2011
27.354,66
29.732,12
34.838,86
40.201,38
Retribucions 2012
25.986,93
28.245,51
33.096,92
38.191,31
RETALLADA 5%
-1.367,73
-1.486,61
-1.741,94
-2.010,07
Paga extra 2011
1.731,39
1.885,06
2.217,53
2.567,27
Paga extra juny  i desembre  2012
1047,52
1141,75
1346,56
1562,23
Disminució cada paga
-683,86
-743,30
-870,97
-1005,03

PROFESSORAT  SECUNDÀRIA
0 triennis
1 estadi
3 estadis
5 estadis
Retribucions 2011
30837,38
33.407,8
38.900,46
44.648,9
Retribucions 2012
29912,26
32.405,57
37.733,45
43.309,43
RETALLADA 5%
-1.541,87
-1.670,39
-1.945,02
-2.232,45
paga extra 2011
1838,65
1.994,24
2.330,55
2.684,13
paga extra juny  2012
1067,72
1159,05
1358,04
1567,91
Disminució cada paga
-770,94
-835,20
-972,51
-1116,23
Els imports de la paga extra són la suma dels imports corresponents als conceptes “Paga extraordinària ( 003)” i  “complement addicional específic ( 085)”

Evolució retribucions 2007-2012:
Pèrdua retributiva acumulada en els últims anys: entre 3.000 i més de 5.500 € (sense comptar IRPF, IVA, IPC...)
RETRIBUCIONS GENER 2012

 • Les retribucions, per 3r any consecutiu, seran inferiors a les de l’anterior
 • Nova baixada de retribucions + increment d’IRPF = Pèrdua important de poder adquisitiu

PDF:ESTADIS DOCENTS  ENSENYAMENT PÚBLIC


   Problemes per consultar la nòmina en FIREFOX?
  Si teniu problemes per consultar al nòmina amb FIREFOX heu de provar amb un altre navegador... FIRFEOX 4.0 o superior dóna problemes i queda bloquejat...
  Info ATRI:  Per poder accedir correctament a tots els serveis del Portal ATRI, s'ha d'utilitzar un dels següents navegadors: Mozilla Firefox 1.5 o versions superiors fins a la versió 3.6, Internet Explorer 6.0 o versions superiors fins a la versió 8.0. La resta de navegadors i versions no estan suportats pel Portal.

  CCOO
     Nova baixada de retribucions + increment d’IRPF =  Pèrdua important de poder adquisitiu 


  •    Maig de 2010: el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va engegar una sèrie de mesures per reduir el dèficit que incloïen, entre altres coses, la congelació de les pensions i la rebaixa d'un 5% de mitjana de les retribucions del personal del sector públic. Aquesta rebaixa es va consolidar l'any 2011, quan el Govern socialista va congelar els sous dels funcionaris. Per al professorat ha representat una baixada d’un mínim del 5,1% per als cossos del grup A2 (Mestres i PTFP) i al voltant del 7% per als cossos de secundària.

  •    L’IPC de l’any 2010 va ser del 3% i el de 2011 el 2,5%. Només en els dos darrers anys hem perdut entre l’11,5% i el 13,5% del poder adquisitiu. Això s’agreujarà aquest any 2012 amb la retallada salarial que aplicarà la Generalitat i amb la pujada de l’IRPF, aprovada pel govern de Rajoy amb el suport de CiU, que suposarà, per a una jornada completa, entre un 2% i un 3% més de retenció, en funció dels anys de servei. I Rajoy adverteix, amenaçador, que això només és el començament.

  •    Les nostres retribucions baixen un cop més. És el tercer any consecutiu!. Aquest any 2012 la Generalitat reduirà de nou el total de les retribucions dels treballadors i treballadores públics (306 milions d’euros a 165.000 persones).
  A manca de la concreció de com serà el descompte, podem estimar que aquesta mesura suposarà una retallada salarial d’entre 1.500 i 2.000 € anuals, segons els col•lectius i els anys de servei. La retallada  s’efectuarà, molt probablement, concentrada en les dues pagues extres de 2.012.

  •    Cal afegir també una pèrdua en el salari indirecte o diferit. La Generalitat no va fer cap aportació al nostre pla de pensions  l’any 2011, ni la farà enguany (això representa un mínim d'un 0,6% de la massa salarial).

  •     Respecte al Fons d’Acció Social, l’any 2011 es va reduir el 50% i enguany s’ha eliminat totalment.

  Evolució de les nostres retribucions durant els darrers anys
  ·   Any 2006*:Pujada del 4,3%

  ·   Any 2007*: Pujada del 3,6%

  • Any 2010: A partir de juny, retallada salarial
  • Any 2011 respecte a 2009baixada de més del 5,1% (mínim 1.472 €) cossos de grup A2 i al voltant del 7% (mínim 2.236 €) a cossos de secundària.
  • Any 2012: reducció a les retribucions concentrada a les pagues extres (no s’ha concretat encara la quantia) i les retallades que puguin venir de Madrid.
  • El Departament pretén que siguin necessaris 9 anys per a consolidar el 1r estadi. Enguany, la mesura afectaria a prop de 6.000 docents (amb una pèrdua acumulada d’uns 4.500 € en 3 anys i, en els propers anys, a més de 24.000 docents novells.

  ·   Any 2008*:Pujada del 4,5%


  ·   Any 2009*:Pujada del 3%
  *Aquests increments recullen l’assoliment del 100% de la paga extra, retallada a partir del desembre de 2010
  • Taules salarials Ensenyament Públic Gener 2012


  Sou base

  Trienni

  Complement destinació

  Complement específic

  Total mes
  (0 triennis)
  Mestres
  958,98
  34,77
  473,35
  558,66
  1.990,99
  PTFP- Mestres ESO
  958,98
  34,77
  582,92
  571,37
  2.113,27
  Professorat Secundària
  1.109,05
  42,65
  582,92
  571,37
  2.263,34
  Catedràtics/ques
  1.109,05
  42,65
  698,20
  622,94
  2.430,19

  • COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS (a partir de juny 2010)


  1r estadi
  2n estadi
  3r estadi
  4t estadi
  5è estadi
  Mes
  102,97
  108,29
  122,78
  132,96
  116,38
  Acumulat mes
  102,97
  211,26
  334,04
  467,00
  583,38
  Acumulat any
  1.441,58
  2.957,64
  4.676,56
  6.538
  8.167,32


  • Què ens descompten a la nòmina?
  DESCOMPTES
  Muface
  Drets Passius
  Total Anual
  GRUP A1
  47,27
  107,96
  2.173,22
  GRUP A2
  37,20
  84,97
  1.710,38
  Interins i substituts
  Seg. Social: 6,4% del total
  Funcionaris a partir 2011
  Muface +  S.Social: 4,75%


  • Quin és l’import de les pensions?

  Límit màxim de pensions: 35.320,46 €

  14 pagues de 2.522,89 €/mes  
  (1%  d’increment respecte a l’any 2010).


  Havers reguladors
  GRUP A1
  39.661,46 €/any  2.832,96 €/mes
  GRUP A2
  31.214,7   €/any  2.229,61 €/mes
  Full de retribucions gener 2012 en PDF (+)


  • COM AFECTA LA PUJADA DE L’IRPF A LA TEVA NÒMINA?   
  CALCULA LA NOVA RETENCIÓ (a partir febrer 2012)


  https://www2.agenciatributaria.gob.es/wcl/PRET-RW12/


  RETRIBUCIONS  ANY 2011 
  Retribucions 2011: El 2011 guanyarem menys que el 2010. I menys que el 2009  El 2011 guanyarem menys que el 2010. I menys que el 2009 (+)
  • El 2011 guanyarem menys que el 2010. I  menys que el 2009!. En el còmput anual, durant el 2010la retallada s’ha aplicat a 8 pagues. El 2011 s’aplicarà a les 14 pagues.  
  • L’aplicació de la retallada salarial que s’aplica des del reial decret trenca radicalment amb les pujades que hem tingut en el darrer període en aplicació dels Acords que CCOO havia signat, com han estat  les pagues extres del 100%  i l’aplicació de  la clàusula de revisió salarial que havíem tingut a Catalunya els últims anys:
  Any 2006: Pujada del 4,3%
  Any 2007: Pujada del 3,6%
  Any 2011 respecte a 2009: baixada de més del 5,1% (mínim 1.472 €) a cossos de grup A2 i al voltant del 7% (mínim 2.236 €) a cossos de secundària.
  L’impacte en poder adquisitiu és molt superior, ja que l’IPC del 2010 ha estat del 3 %, a més d’incrementar-se l’IVA.
  Any 2008: Pujada del 4,5%
  Any 2009: Pujada  del 3%

  • L’any 2011 es congelen les retribucions ja retallades a partir del juny del 2010. Aquesta duríssima retallada “queda consolidada”: no és passatgera i s’arrossegarà el 2011 i en el futur...  si no aconseguim fer-la enrere i recuperem el poder adquisitiu.  
  • El salari mensual a partir de l’1 de gener de 2011 serà idèntic a la mensualitat que ja tenim des de l’1 de juny del 2010.  Les dues pagues extres del 2011 seran similars a la retallada del Nadal 2010. A les pagues extres és on s’aplica la màxima retallada de les retribucions bàsiques (sou base i els triennis), a més del 5% de les complementàries.
  • Si no els aturem, ells no s’aturaran!: No podem deixar governar als mercats especulatius, que ja tornen a demanar aplicar més mesures antisocials i noves retallades fent recaure les factures de la crisi sobre els treballadors i les treballadores. Per això la mobilització continua, i cal que sigui unitària,  contra els retalls i per la recuperació salarial i en defensa del benestar.
  Què fem CCOO per lluitar contra la retallada salarial i la vulneració dels Acords Sindicals?
  • Els recursos que CCOO ha interposat per tal d'anul•lar el Reial Decret de retallades salarials per a la seva aplicació han estat admesos.  No poden dir altres el mateix.
  • Hem aconseguit que l'Audiència Nacional admeti a tràmit i remeti al Tribunal Constitucional aquesta norma en considerar que hi ha principis d'il•legalitat en aquest Reial Decret. La Sala del Social de l'Audiència Nacional ha demanat al Tribunal Constitucional que determini si la retallada vulnera el dret a la llibertat sindical i el principi d'igualtat, recollits en la nostra Constitució.
  • Hem convocat dues vagues: una d’empleats públics i una vaga general. La mobilització continua.
  • Estem treballant, perquè el resultat final d’aquest procés sigui vinculant per a tots els empleats públics; per tant no és necessari presentar recursos individuals, (circulen per internet models de sol•licitud de reclamació individual, amb errors de forma i de fons) ja que si es dicta sentència favorable del Tribunal Constitucional, en contra de les retallades salarials, serà aplicada a tots els empleats públics.
  • Promovem una ILP contra la reforma laboral, la pèrdua de drets i les retallades socials.
  Quadre general de retribucions 2011 SALARI MENSUAL


  Sou Base
  Compl. Destinació
  (5% retallada)
  Compl. Específic
  (5% retallada)
  Total retallada mensual


  Gener/  maig
  2010
  2011
  Gener/  maig
  2010
  2011
  Gener/  maig
  2010
  2011

  Mestres Primària
  985,59
  958,98
  498,26
  473,35
  588,06
  558,66
  -80,92
  PTFP
  Mestres  ESO
  985,59
  958,98
  613,60
  582,92
  601,44
  571,37
  -87,36
  Professors Secundària
  1.161,30
  1.109,05
  613,60
  582,92
  601,44
  571,37
  -113,00
  Catedràtics/ques
        
  1.161,30
  1.109,05
  734,94
  698,20
  655,72
  622,94
  -121,77
  1. Triennis A1 a les mensualitats:  de gener a maig  44,65 € . De juny a desembre 2010, i a les 12 pagues mensuals del 2011, 42,65 €
   Triennis A2 a les mensualitats:  de gener a maig  35,73 € . De juny a desembre 2010, i a les 12 pagues mensuals del 2011, 34,77 €
  2. ESTADIS 2011
  ESTADIS
  2011
  Acumulat
  1r Estadi
  102,97
  102,97
  2n Estadi
  108,29
  211,26
  3r Estadi
  122,78
  334,04
  4t Estadi
  132,96
  467
  5è estadi
  116,38
  583,38
  Comparació paga extra desembre 2010 i pagues extres 2011 (previstes al Projecte PGE 2011)

  LES PAGUES EXTRES 2010 i 2011
  Sou base
  pagues extres
  C. destinació
  (igual a totes les pagues des de juny 2010)
  C. específic
  (igual a totes les pagues des de juny 2010)
  Total PAGA EXTRA 
  amb 0 triennis


  Desembre
  2010
  Juny 2011
  Desembre 2011
  Desembre 2010
  Juny 2011
  Desembre 2011
  Desembre 2010
  Juny 2011
  Desembre 2011
  Total extra Desembre 2010 amb 0 triennis
  Total extra Juny 2011
  Desembre 2011
  Infantil i primària

  662,32
  699,38
  473,35
  558,66
  1.694,33
  1.731,39
  PTFP-Mestres  ESO

  662,32
  699,38
  582,92
  571,37
  1.816,61
  1.853,67
  Professorat Secundària
  623,62
  684,36
  582,92
  571,37
  1.777,91
  1.838,65
  Catedràtics
  /ques
  623,52
  684,36
  698,20
  622,94
  1.944,66
  2.000,50
  1. Triennis A1 a les pagues extres: Desembre 2010:  23,98 € ------------ - Juny 2011 i desembre 2011: 25,35 €
   Triennis A2 a les pagues extres:  Desembre 2010: 24,02 € ------------ - Juny 2011 i desembre 2011: 26,31 €
  2. Pel càlcul total de les pagues extres cal sumar l’import dels triennis, estadis i complement singular al total “Extra amb 0 triennis” de la taula superior.

  Comparació de retribucions 2009 i 2011

  Què significa en els nostres sous l’aplicació d’aquest RD i dels PGE 2011?

  L’aplicació del RD trenca radicalment amb les pujades que hem tingut en el darrer període en aplicació dels Acords  de les pagues extres i en l’aplicació de  la clàusula de revisió salarial que havíem tingut a Catalunya :
  • Any 2006: Pujada del 4,3%.      
  • Any 2007: Pujada del 3,6%.
  • Any 2008: Pujada del 4,5%.      
  • Any 2009: Pujada  del 3%.
  • Any 2011 respecte a 2009: baixada de més del 5% (mínim 1.472 €) a cossos de grup A2 i al voltant del 7% (mínim 2.236 €) a cossos de secundària
  • A efectes de pèrdua del poder adquisitiu, també cal tenir en compte les pujades de l’IPC i l’IVA.

  Comparació de retribucions 2009 i  2011

  RETRIBUCIONS ANUALS   SECUNDÀRIA SENSE ANTIGUITAT
  Concepte
  2009
  2010
  2011
  SOU BASE
  1157,82 x 14
  1161 x 6
  1109,05 x 7
  623,62 x 1
  1109 x 12
  684,36 x 2
  COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
  611,76 x 14
  613,6 x 6
  582,92 x 8
  582,92 x 14
  COMP. ESPEC. GRAL.
  601,44 x 13,8
  601,44 x 6
  571,37 x 8
  571,37 x 14

  Totals bruts

  33.073,99 €
  31.877,53 €
  30.837,38 €
  Pèrdua salarial

  Diferència 2010-2009:
  - 1.196 €
  Diferència 2011-2010:
  - 1.040  € 
  Diferència 2011-2009:
  -2.236 €
  -6,8%