19 de gener de 2012

Les primeres mesures del Govern de Rajoy: congelació, retallades, i alguna cosa més...

NOTA INFORMATIVA Núm. 1/2012

PRIMERES MESURES DEL GOVERN DEL PP A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2012:

CONGELACIONS, RETALLADES I ALGUNA COSA MÉS...

La nota analitza:
  • Reial Decret Llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
  • Reial Decret Llei 1888/2011, de fixament del salari mínim interprofessional per a l'any 2012.
  • Mesures no modificades pel Reial Decret Llei 20/2011, regulades per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2011, que s'ha prorrogat.  

Text de la nota (PDF) (+)