13 de març de 2012

El Departament vol imposar noves retallades de plantilles als centres i salarials als docents

CCOO crida a la vaga general en contra de les retallades i de la reforma laboral

El Departament vol imposar noves retallades de plantilles als centres i salarials als docents


·         FP: El Departament vol trencar l’Acord de Formació Professional, elimina les reduccions lectives tal i com es preveien per als diferents càrrecs específics i augmenta, de 5 a 7, el nombre d’alumnes que donen dret a una hora lectiva setmanal per a la tutoria de formació en centres de treball (FCT). Més de 100 centres de Formació Professional  poden veure modificades les seves plantilles el pròxim curs.
·         Estadis: Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.
·         Primària: Tots els centres tindran ½ mestre menys, amb l’increment de la jornada lectiva .

Més canvis respecte de la mesa sectorial anterior:
·         El Departament renuncia a reduir l’horari lectiu en concepte de tutories d’ESO, Batxillerat i FP. Per tant, les tutories es mantindrien sense canvis respecte de la situació actual.
·         També s’elimina el límit d’una hora lectiva i dues complementàries que, com a màxim, es podien dedicar a les tasques pròpies de coordinació. La direcció determinarà la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans de coordinació.
·         A secundària, es proposa un  nou nombre global d’hores lectives i complementàries dedicades a la gestió docent dels coordinadors, d’acord amb la següent taula:

A
B
Centres de secundària sense FP (ESO + BATX) o centres que només són d’FP, EAS i Disseny
Centres que combinen ESO + BATX + FP: a la previsió del quadre A, s’ha de sumar:
Nombre de grups
Hores lectives
Hores complementàries
Nombre de famílies professionals
Hores lectives de reducció
Fins a 5
5
1
Fins a 35 grups
Més 35 grups
6-9
12
3
1
3
3
10-15
27
11
2
5
5
16-21
32
12
3
7
8
22-27
41
16
4
9
12
28 o més
46
17
5
12
15


6
14
17
7
16
19
8 o més
18
22

.  La coordinació tecnològica del centre anirà a càrrec del responsable TAC, amb una dedicació setmanal variable: fins a 5 hores setmanals  de dedicació lectiva i complementària  per a un institut de més de 16 grups d’ESO i Batxillerat, i fins a 3 hores setmanals  per a les escoles de dues línies.
·           Davant la imminent derogació del RD derivat de la Llei d’Economia Sostenible, es podrà modificar el criteri actual d’assignació d’hores de suport d’atenció directa a l’alumnat de l’ESO i es revisarà l’actual càlcul d’hores lectives de matèries optatives i desdoblaments.
·           Es manté la proposta que la plantilla total de docents (inclosos els itinerants) de cada ZER es calcularà en funció del nombre total d’alumnes escolaritzats en totes les escoles i el nombre d’escoles que formen part del ZER.


Com modifica les plantilles per al proper curs el professorat  que es deixarà de contractar?
·         Tots els centres de primària tindran ½ mestre menys, amb l’increment de la jornada lectiva .

RESUM DE LES RETALLADES
PREVISIONS D’INCREMENT DE GRUPS D’ALUMNAT PER AL CURS 2012-2013
Coordinacions escoles
430
Infantil
+15
Tutories batxillerat i FP
0
Primària
+292
Coordinacions secundària
190
Secundària Obligatòria
+181
Modificació suport ESO
570
Batxillerat
+41
Modificació criteris per ZER
25
Cicles Formatius
+63
Total
1.215
Total
+592
TOTAL:  1.215   ensenyants, 455 de Primària i 760 de Secundària, que s’estalvien i que, per tant, no es contractaran de nou.
 307 grups més a Primària i 285 nous grups a Secundària

Total  592 nous grups d’escolarització per atendre uns 15.000 nous alumnes

Amb l’aprovació de la llei de Mesures de la Funció Pública, que es produirà el proper 14 de març amb els vots de CiU, PP i “Laporta”, es retallaran encara més els drets socials, laborals i econòmics de tots els/les treballadors/es de la funció pública de Catalunya.

CCOO rebutja frontalment les mesures d’organització de les plantilles docents per al curs 2012/13 i fa una crida al professorat a la vaga general contra les retallades salarials, laborals i socials, en contra de la reforma laboral i en defensa dels serveis públics.

XERRADA

Com ens afectaran TOTES les retallades el proper curs? 

Xerrada informativa el proper 15 de març, a les 18h, a la sala d’actes de CCOO (BCN, Via Laietana 16)   Inscripció: http://tinyurl.com/736mqzw

ccoo vaga general 29MRetallades salarials en els darrers anys:

·       Any 2010 retallada Zapatero entre un 5,1%  (Primària i PTFP) i al voltant d’un 7% (Secundària) (entre 1.472€ i 2.236€)
·       Consolidada la retallada en l’any 2011 (entre 5% i el 7%)
·       Pèrdua de salari indirecte:
o       Any 2011 i 2012 cap aportació  al pla de pensions
o       Any 2011 i 2012 cap aportació a al FAS
·       Rajoy puja l’IRPF el febrer del 2012 entre un 2% i 3%.
·       Retallada Artur Mas el 3% del salari en el mes de juny del 2012 més el 2% addicional a finals d’any.
·       A  partir d’ara per cobrar el 1er. Estadi faran falta 9 anys d’antiguitat