26 de juny de 2012

CCOO promou una reclamació per a que els substituts i substitutes que han treballat més de 9 mesos al Departament d'Ensenyament aquest curs, cobrin el mes de juliol


Al voltant de 530 substituts i substitutes que treballen pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s'han adreçat avui als seus serveis territorials respectius per presentar la reclamació prèvia promoguda per CCOO en contra de la decisió del Departament de deixar de pagar el mes de juliol a les persones que han treballat 9 mesos o més durant el curs 2011-12.

La decisió manifestada per l'administració en la Mesa Sectorial del 31 de maig vol invalidar una millora laboral importantíssima aconseguida i signada en solitari per CCOO en l'acord de 2005 sobre condicions de treball del professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent d'Ensenyament públic no universitari.

CCOO considera inacceptable i contrari a dret que el Departament canviï unilateralment les regles del joc ara, atès que quan es va realitzar la contractació, la normativa vigent reconeixia el cobrament de juliol amb 9 mesos treballats durant el curs. De formalitzar-se definitivament aquesta decisió, l'aplicació retroactiva dels efectes suposaria una vulneració clara del dret a la negociació col·lectiva i també una vulneració de la norma constitucional perquè no es poden aplicar aquests efectes quan no són favorables o restrictius de drets individuals. 

CCOO insta l'administració que consideri les al·legacions presentades pels treballadors /es substituts i, en conseqüència, adverteixi degudament el Govern per tal que reconsideri l'aplicació definitiva d'aquesta injusta mesura.

Per aquells que encara no ho hagin fet, CCOO fa una crida a tot el professorat substitut que es pugui veure afectat per aquesta decisió, per tal que tramiti la reclamació el més aviat possible.

CCOO es compromet amb els treballadors substituts de l'ensenyament públic de Catalunya en la defensa dels seus drets laborals i socials i posarà al seu abast tots els recursos necessaris, en cada moment i instància que calgui, per tal de recuperar-los.


Temes relacionats