1 de juliol de 2013

Manifest de la coordinadora de docents interins, substituts i aturats


Manifest unitari del professorat interí, substitut i aturat de l'ensenyament públicManifest unitari del professorat interí, substitut i aturat de l'ensenyament públic 

Volem denunciar públicament la degradació sistemàtica que està patint l’educació pública de Catalunya a causa d’unes polítiques d’austeritat injustes i inútils que tenen com a objectiu encobert el desmantellament dels serveis públics, aquells que han de garantir unes condicions de vida dignes per a tota la ciutadania, independentment de la seva condició social o econòmica.

La retallada acumulada en educació, en els 2 últims pressupostos de la Generalitat, és del 13,57%, la més alta de totes les comunitats de l’Estat Espanyol. El compromís del president Mas a l’inici del seu mandat de preservar l’educació de les retallades està molt lluny de la realitat manifestada en els pressupostos. L’educació no és la seva prioritat.

La derivació dels pressupostos en educació cap a d'altres prioritats polítiques en els darrers anys, ha portat els treballadors i treballadores de l’educació pública a una situació de precarietat laboral insostenible i ha comportat una davallada en els recursos i en la qualitat de l’educació que, malgrat es gestiona eficaçment i no és responsable de la crisi, suporta una part molt significativa de les retallades imposades pels governs.

Juntament amb l’alumnat, les famílies i altres professionals de l’educació, el professorat, i especialment els interins i substituts, hem estat víctimes directes d’aquestes polítiques perverses. Sotmesos a una espiral de precarització que sembla no tenir límit, volem reivindicar-nos com a treballadors/es, però també com a professionals, perquè el professorat és un dels garants fonamentals de la qualitat en l’educació pública i als nostres centres educatius no en sobra cap, de docent. En conseqüència, volem recuperar els nostres llocs de feina i unes condicions de treball adequades que permetin l’exercici de la professió amb dignitat i amb la qualitat que es mereix la ciutadania de Catalunya.

Per què s’ha degradat la qualitat de l’ensenyament públic?
1.- Perquè l'Administració ha eliminat llocs de treball d'interines i d'interins que eren necessaris. El curs vinent no es contractaran els 1.500 professors /es necessaris ni es reposaran els 1.400 llocs de treball que deixaran vacants els docents que es jubilen, això implica un total de 2.900 docents menys, amb un increment de matrícula de 15.000 alumnes. És literalment impossible mantenir l’estàndard de qualitat en l’atenció educativa si molts menys professors i professores han d’atendre molts més alumnes. Resulta inadmissible que l’administració faci creure a la ciutadania que pot combatre el fracàs escolar en aquest context.

2.- Perquè el Departament d'Ensenyament ha reduït mesures i serveis de suport fonamentals: s’ha reduït gairebé el 50% els recursos destinats a beques de menjador, llibres i material escolar, s’ha perdut personal de serveis educatius, auxiliars, vetlladores, aules d’acollida, hores de suport ... La conseqüència directa és que molts alumnes deixaran de rebre l’atenció especialitzada o els recursos que necessiten,  allò que garanteix la igualtat en l’accés a l’educació i fa possible la cohesió social. Això farà inviable la consolidació de l’educació inclusiva al nostre país i generarà una desatenció als alumnes amb necessitats educatives especials iuna nova pèrdua d’ocupació d’especialistes i professionals de suport d’enorme vàlua.

3.- Perquè el Govern de la Generalitat ha disminuït els pressupostos que han de finançar les necessitats dels centres : En aquests moments ja s’han deixat d’invertir a tot l’Estat més de 4.500 milions d’euros, que s’han reduït dels pressupostos educació. Tenim el mateix pressupost que al 2007, tot i tenir 100.000 alumnes més. S’han retirat, per exemple, les subvencions a AMPAs, que permetien mantenir activitat extraescolar de qualitat a preus assequibles.

4.- Perquè l'Administració ha encarit i ha limitat l’accés a ensenyaments fonamentals per a la societat i que han de ser suficients i gratuïts: No només s’ha reduït 61% el pressupost destinat a les escoles bressol municipals, també s’han incrementat desorbitadament les taxes universitàries, s’ha reduït el nombre de beques, i s’ha posat preu a l’accés a la formació professional quan les taxes d’atur del jovent superen el 50%.

5.- Perquè el Departament d'Ensenyament ha empitjorat de forma generalitzada les condicions en què s’ha de treballar als centres: l’augment de la jornada lectiva del professorat i del nombre d’alumnes per aula compromet seriosament el temps i la qualitat de l’atenció que es pot dedicar a cada alumne/a i, per tant, un tractament adequat de la diversitat o d’atenció individualitzada, reduint les possibilitats d’èxit escolar. A més, en cas d’absència del professorat, els centres no podran garantir una atenció adequada perquè no disposaran del personal necessari per substituir-los abans de 15 dies. Només això suposa una pèrdua d’uns 1.500 llocs de treball ocupats fins ara per interines i interins! Aquestes mesures, juntament amb la manca de reposició del personal que es jubila, són la causa principal de la pèrdua de llocs de treball.

6.- Perquè el Departament d'Ensenyament ha vulnerat sistemàticament els acords laborals que garantien uns condicions de treball dignes per als professionals: Aquesta administració s’ha caracteritzat per una menysteniment absolut de la negociació col·lectiva i un incompliment sistemàtic de les condicions de treball pactades, destruint, en qüestió de mesos, més de 30 anys d’esforç social i sindical per dignificar una educació pública de qualitat. Els/les professionals han patit retallades salarials que han rebaixat el seu poder adquisitiu en més del 25%, han perdut la gran majoria dels beneficis socials que tenien, han de fer molta més feina amb molts menys recursos, amb un increment sostingut de la càrrega de treball que té conseqüències directes sobre la qualitat de la seva feina. Les interines i interins, el col·lectiu més precaritzat de l’educació, patim doblement aquesta situació ja que tenim les mateixes obligacions i, alhora, la inestabilitat laboral i la pèrdua de drets com ara el cobrament del mes de juliol, o l’equiparació en temps i sou a la resta del professorat.


Què demanem?:
Una educació pública i de qualitat per a tothom.
En tant que ciutadania, creiem fermament que existeixen alternatives de fiançament que poden evitar les retallades dels serveis públics i emplacem tota la comunitat educativa que exigeixi els governants el compliment de la seva obligació, que és cercar-les i aplicar-les. En conseqüència, exigim que deixin d’utilitzar la crisi per espoliar l’escola pública i que retornin, amb caràcter immediat, el que és legítimament de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Denunciem la greu irresponsabilitat que està cometent el govern aplicant aquestes mesures, doncs és evident que s’ha volgut ignorar l’impacte i el greuge real que poden tenir en l’educació d’aquell alumnat  que les haurà de patir i que rebrà una pitjor educació que la que han rebut anteriors generacions. Aquest Departament menysprea clarament el paper que juguem les interines i els interins per garantir la qualitat docent els centres educatius.

Treball suficient i digne. En tant que professionals, el professorat interí, substitut i aturat de l’educació pública reivindiquem la negociació col·lectiva amb els nostres representants legals com a l’instrument legítim per regular les nostres condicions de treball i com a eina de defensa dels nostres interessos. Reclamem l’acompliment dels acords sobre condicions de treball del professorat, pactats i signats amb els nostres representants legals.

Exigim:
 1. El finançament adequat i suficient de l’educació pública en tots els nivells i etapes educatives com a política econòmica i social prioritària de país.
 1. La paralització de les mesures que impliquen l’augment de les ràtios i, per tant, la massificació de les nostres aules.
 2. La restitució dels llocs de treball eliminats i la readmissió de tot el personal  interí  i substitut que ha estat acomiadat. Per als centres educatius, la possibilitat de disposar d’aquest professorat és el factor més determinant a l’hora de marcar la diferència entre una atenció de qualitat i una deficitària. L’educació pública ens necessita a tots i totes, no en sobrem ninguna ni ningú.
 1. La convocatòria de l’oferta pública d’ocupació adequada per atendre les necessitats del sistema, començant per el compliment de la pactada amb els nostres representants legals al 2007 (2000 places pendents de convocar previstes per al 2011).
 2. La substitució del professorat absent des del primer dia, per garantir un seguiment i una atenció adequades de l’alumnat.
 3. El dret de qualsevol docent a treballar i a cobrar la jornada sencera, sense la imposició de reduccions arbitràries i discriminatòries que empitjoren les seves condicions de treball.
 4. La recuperació del nostre poder adquisitiu.
 5. La recuperació del nivell protecció per incapacitat temporal.
 6. La reposició dels drets i les condicions de treball pactades amb els nostres represetants legals al 2005:
 • El dret a cobrar el mes de juliol si s’han treballat 6 mesos durant el curs escolar.
 • El dret a cobrar el primer estadi docent amb 6 anys de serveis prestats.
 • Jornades lectives que permetin una atenció adequada de l’alumnat. Paralització de les mesures que impliquen un augment de la jornada lectiva del professorat per sobre de les 23 hores (primària) o les 18 hores (secundària).PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT I EL MANTENIMENT DE TOTS ELS  LLOCS DE TREBALL, SIGNA!
AMB EL SUPORT:


            


Per una educació pública de qualitat i el manteniment de tots els  llocs de treball.